domstol

  1. Tonton

    Patent- och Marknadsdomstolen VS Booking.com

    Patent- och Marknadsdomstolen har idag kommit fram till följande: ”Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Bookings avtalsvillkor om att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal...
Toppen