delhi

  1. O

    Transfer på olika indiska flygplatser

    Jag tittar på några resor till Indien där jag kommer att behöva byta mellan internationellt flyg och inrikesflyg (och motsatsen i omvänd riktning) på någon av flygplatserna i Delhi, Bombay eller Bangalore. Hur är erfarenheter av detta? Något alternativ som är att föredra eller som bör undvikas...
Toppen