30d

  1. FQTV

    ARN T4 Gate 30D - Knappen

    På Arlanda finns sedan drygt 2 år en möjlighet att åka buss på airside mellan inrikes (Gate 30D) och utrikes T2 och T5. Smidigare transfer och man slipper även en ytterligare säkerhetskontroll. Alltför ofta när man kommer ner i gaten är det väldigt många som väntar på bussen. Orsaken är att...
Toppen