Forumregler

Forumet på BusinessClass.se är en fantastisk plats att ta del av andra resenärers erfarenheter, äventyr och åsikter. Vi ser forumet som en stor lounge där frekventa resenärer med olika bakgrund möts i en trevlig och välkomnande miljö. Det är välstädat, det är givande och ett besök är alltid minnesvärt.

Utöver nedanstående forumregler bör du även ta del av våra allmänna villkor.

1. Trivsel

På BusinessClass.se värnar vi om varandra. Sidan bygger på hjälpsamhet och respekt. Personliga angrepp, provocerande inlägg och s.k. trolling är inte tillåtet. Diskutera ämnet, inte användaren – självklart ska alla meningsskiljaktigheter diskuteras på en vuxen nivå, men personliga angrepp är aldrig tillåtna.

2. Struktur

Vi försöker strukturera innehållet i våra forum och genom några enkla regler kan vi alla göra det lätt för alla att hitta rätt:

Är diskussionen relevant för BusinessClass.se?

I privata meddelanden mellan två medlemmar är ordet fritt. I forumet försöker vi endast föra diskussioner relevanta för frekventa resenärer.

Starta diskussioner i rätt forum

För att underlätta för alla medlemmar att lätt kunna läsa forumet är det viktigt att alla inlägg finns i rätt forum och tråd. Därför händer det ibland att en moderator kommer flytta på det du skrivit, men du meddelas ofta varför i största utsträckning.

Sök innan du startar nya diskussioner

På många frågor finns det redan svar eller diskussioner som du kan fortsätta i.

Var tydlig

Vill du ha bra svar får du ställa klara frågor. Undvik alltså att döpa din nystartade diskussion till ”En fråga” utan istället ”Hur gör jag för att uppgradera med poäng på Lufthansa?”. Undvik också att använda förkortning i rubriken. T ex använd inte OSL utan skriv Oslo istället. Moderatorer kommer att ändra oklara titlar för att hjälpa både dig och andra medlemmar.

Undvik att dubbelposta

Det anses som dåligt bruk att starta flera trådar om samma ämne, har du en fråga räcker det att ställa den på ett ställe.

Håll dig till ämnet

Om än detta nog är ett av våra svåraste regler så försök så gott det går att hålla dig till ämnet som diskuteras i en tråd. Om en tråd spårar ur allt för mycket kommer en del inlägg istället flyttas alternativt stängs tråden.

3. Vad säger lagen?

Elektroniska inlägg får enligt lag inte:

– kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
– innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
– innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
– innebära att du bryter en tystnadsplikt
– innefatta spridning av datavirus
– innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet

Den som skriver inlägget som ansvarar för det han/hon skriver.

Citat ur material är tillåtna, men endast i begränsad utsträckning som följer av upphovsrättslagen, det vill säga ”i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa”. Det innebär att man endast får citera för att kritisera eller belysa någon annans verk eller för att underbygga ett eget ställningstagande.

Alla inlägg, bilder och annat som laddas upp på BusinessClass.se måste vara av ”egen tillverkning”, med andra ord vara material som du själv har upphovsrätten till, eller sådant som du har fått lova att använda av den som har upphovsrätten till materialet. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av annans material är förbjudet enligt lagen. Bryter du mot detta kan det leda till skadestånd och om det gjorts ”uppsåtligen” eller ”av grov oaktsamhet” döms du dessutom till böter eller riskerar fängelse i två år.

4. Brott mot regler

Om du bryter mot reglerna

Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning så kan följden bli en tillsägelse, varning(ar) eller avstängning; antalet varningar eller tiden för avstängning beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar så kan man bli avstängd för all framtid. Att skapa nytt konto för att komma runt detta leder till avstängning.
En varning eller tidsbestämd avstängning bör ses som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar.

Om någon annan bryter mot reglerna

Om du anser eller misstänker att en medlem bryter mot reglerna eller på annat sätt uppför sig illa kan du anmäla detta. Antingen via de ”Anmäl/rapportera”-knappar som finns eller genom att skicka ett PM till någon moderator eller admin. Var tydlig i er beskrivning genom att beskriva vad som avses, vilken regel du anser att det bryter mot och på vilket sätt. Länka till inlägget du anser vara regelvidrigt.
Det är alltså inte tillåtet: att tala om hur andra bör formulera sig eller vad de får och inte får tycka; att bestämma vad som får publiceras, var detta får ske eller hur länge en diskussionstråd ska vara öppen; att på annat sätt ta sig an rollen som moderator.

Om du blir varnad så får du ibland (men inte alltid) ett PM eller ett e-postmeddelande om detta.

Inlägg, omdömen, bilder, signaturer, avatarer och annonser kan plockas bort

Utan förvarning och utan att i efterhand meddela medlemmen kan inlägg, omdömen, bilder, signaturer, avatarer och annonser som bryter mot någon regel eller mot svensk lag plockas bort eller redigeras. För att en tråd inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande kan detta även påverka inlägg som besvarar eller kommenterar avlägsnade eller redigerade poster.

5. Moderatorer och deras roll

Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator så rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer agerar eller sköter sig så skriv inte detta i forumet utan ta det med berörd moderator eller med någon admin. Synpunkter på moderators beslut i forumen är ett regelbrott och kan leda till varning eller avstängning.
Moderatorerna följer samma regler som övriga medlemmar och förväntas hålla högsta standard i sitt agerande på BusinessClass.se.

Sidans redaktörer och administratörer har ofta moderatorstatus.

Om du inte håller med, inte förstår varför

Om du inte håller med, inte förstår varför eller anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator så är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera detta i forumet eller på andra mer eller mindre fantasifulla ställen på webbplatsen utan alla kontakter ska ske via PM till någon (annan) moderator eller admin.

Jag vill bli moderator

Vid behov kommer redaktörerna rekrytera frivilliga medlemmar som vill hjälpa till med forumet och göra BusinessClass.se till en ännu bättre community. Det kan också förekomma öppna rekryteringar.

Toppen