Widerøe öppnar nya linjer Stavanger-Tromsø och Molde-Stavanger

5. Sep 2013
by BusinessClass

Den 1 november öppnar Widerøe två nya linjer mellan Stavanger och Nordnorge. Efter att den nya linjen mellan Bergen och Tromsø startats i juni utökas man nu med linjen Stavanger-Tromsø. Inledningsvis blir det med tre avgångar per veckan, på tisdagar, onsdagar och fredagar. Linjen erbjuder även goda förbindelser från Aberdeen till Tromsø via Stavanger samt från Stavanger till Hammerfest via Tromsø. Samtidigt förlängs den existerande linjen mellan Molde och Bergen till Stavanger, inledningsvis med en morgonavgång på tisdagar och onsdagar.

More from BusinessClass.com