Vad betyder förkortningen? En flygresenärs A till Ö

3. May 2013
by Jacob

På BusinessClass.se har vi målsättningen att skapa en så tydlig och lättförståelig sida som möjligt med foruminlägg, guider och reportage som alla besökare ska kunna förstå. Men det finns fortfarande vedertagna begrepp i flygindustrin som är svåra att undvika, vi reder därför ut vad de vanligaste orden och begreppen betyder.

Text: Jacob Molin

Allians

: Inom flygindustrin innebär en allians att ett antal flygbolag gått samman för ett utökat samarbete. Det innebär synkroniserade tidtabeller och linjenät, gemensamma hubbar samt harmoniserade bonusprogram och förmåner.

AVOD

: Förkortning för Audio-Video On-Demand. En typ av underhållningssystem där passagerarna själva kan välja vad de vill se eller lyssna på. Passagerarna kan även själva stoppa, pausa och spola fram eller tillbaka. I ett underhållningssystem som inte har AVOD funktionalitet finns ett antal film och musikkanaler med bestämda starttider som inte kan påverkas.

Baggage drop

: En incheckningsdisk där passagerare som checkat in via en incheckningsautomat kan lämna sitt incheckade bagage. Vissa flygbolag erbjuder även "self-service baggage drop" där en automat gör motsvarande jobb.

Bagagetagg

: Den tagg som fästes på det incheckade bagaget som visar de destinationer väskan ska skickas till samt flygnummer och datum. Varje bagagetagg får ett specifikt nummer som gör att den kan matchas med passageraren i alla datasystem.

Boarding

: Vanligt begrepp för ombordstigning då passageraren lämnar flygplatsterminalen för att gå ombord på flygplanet.

Boarding pass

: Även kallat boardingkort. Det papper som passageraren får i samband med incheckningen som används för att komma in i transithallen på flygplatsen och som uppvisas för personalen vid ombordstigningen. Moderna boarding pass har oftast en magnetremsa eller en streckkod som läses maskinellt på flygplatsen. Många flygbolag erbjuder även möjlighet att resa utan boardingkort på kortare flygningar, i dessa fall används istället mobiltelefonen, ett bonuskort eller ett smart pass som avläses vid gaten.

Boardingnummer

: Det nummer som varje passagerare på en flygning tilldelas i samband med incheckningen. Boardingnumret kan man finna på boardingkortet och står då som BN följt av en siffra. Boardingnumret tilldelas som löpnummer, den första passageraren som checkar in på en flygning får följaktligen boardingnummer 1.

Bokningsklass

: En bokstav som indikerar vilken typ av biljett en passagerare reser på. Bokningsklassen påverkar också hur många poäng en passagerare tjänar i ett bonusprogram. Vanliga bokningsklasser för första klass är F och A. Vanliga bokningsklasser för business class är C, D, J och Z. Vanliga bokningsklasser för economy class är Y, B, S, M, Q, V, W och K.

Bonuspoäng

: De poäng en passagerare kan tjäna vid medlemskap i ett bonusprogram i samband med en flygning, förutsatt att flygbolaget och flygbiljetten kvalificerar för poängintjäning. Hur många poäng man tjänar beror på kabinklass och hur mycket man betalt för sin biljett (bokningsklass). Vissa flygbolag ger även ytterligare bonuspoäng till passagerare med silverkort eller guldkort. Bonuspoäng delas generellt in i statusgrundande poäng, som räknas för uppgradering till en högre statusnivå, samt icke-statusgrundande poäng, som kan användas som betalning av bonusbiljetter, produkter och tjänster men som inte räknas för kvalificering till en högre statusnivå.

Bonusprogram

: Kundprogram som flygbolag, hotell och andra aktörer i resebranschen driver för att skapa lojalitet. Medlemmarna i bonusprogrammet kan tjäna poäng vid resor, hotellövernattningar och andra köp och utbyta dessa mot bonusresor, gratisnätter och andra produkter och tjänster. Många bonusprogram har även olika medlemsnivåer baserat på hur många statusgrundande poäng som intjänats under medlemsåret. En högre medlemsnivå ger ytterligare förmåner.

Business class

: Den vanligaste kabinklassen utöver economy class. Business class riktar sig mot affärsresenärer och erbjuder bättre mat och dryck, utökad komfort, mer uppmärksam och mer flexibel service. På marken har business class passagerare tillgång till separata incheckningsdiskar, separat säkerhetskontroll (på vissa flygplatser) samt tillgång till lounge. Ofta erbjuds även separat ombordstigning.

Bussgate

: En gate vid flygplatsterminalen som är anpassad för att leda passagerarna till en buss som tar passagerarna till flygplanet. Att en buss måste användas beror oftast på att flygplanet står parkerat på en annan plats på flygplatsen.

C

: Vanlig förkortning för business class. I exempelvis Nordamerika används oftast bokstaven J som förkortning för business class.

Codeshare

: Innebär att flera flygbolag säljer biljetter för en flygning och använder således egna flygnummer för flygningen. Exempelvis har SAS och Lufthansa codeshare på alla flygningar mellan Skandinavien och Tyskland, det innebär att alla SAS flygningar har ett Lufthansa flygnummer och kan inkluderas på en Lufthansa biljett och vice versa. Codeshare ger passagerare betydligt fler valmöjligheter och gör att ett flygbolag kan sälja biljetter till en destination de inte trafikerar själva.

Divider

: Den avgränsning i kabinen som används för att särskilja olika kabiner, ofta i form av ett draperi. På flygningar inom Europa är avgränsningen oftast rörlig och kan flyttas mellan olika rader för att göra en klass större eller mindre beroende på efterfrågan.

Double dip

: Möjligheten att tjäna poäng i två bonusprogram på ett och samma köp. Detta är relativt ovanligt.

Economy class

: Economy class, även kallad ekonomiklass eller turistklass, är den ursprungliga kabinklassen ombord som riktar sig till privatresenärer och kostnadsmedvetna affärsresenärer. Servicen är mindre flexibel än i business och första klass och komforten är enklare. Mat och dryck varierar stort mellan flygbolagen, på vissa flygbolag måste passagerare i economy class betala för mat och dryck ombord medan andra fortfarande håller en högre servicenivå och inkluderar detta i biljettpriset. Prisnivån på biljetter i economy class kan skilja sig stort beroende på hur tidigt man bokar och hur stor efterfrågan är på biljetter på flygningen. Ett högre biljettpris ger normalt även mer flexibilitet och kan tillåta ombokning och återbetalning.

E-ticket

: En elektronisk biljett som kan användas utan att en pappersbiljett behöver ställas ut. Elektroniska biljetter används numera av de flesta flygbolag och laddas på ett bonuskort eller kreditkort. Ibland fungerar enbart en bokningsreferens som identifikation för biljetten.

Extrapoäng

: Refererar oftast till icke-statusgrundande poäng, dvs poäng som kan användas till för köp av produkter och tjänster (exempelvis bonusresor) men som inte räknas för uppgradering till en högre statusnivå i ett bonusprogram.

F

: Vanlig förkortning för första klass.

Fare basis

: Det formella namnet på en flygbiljett som används i bokningssystemen. Exempel på fare basis kan vara MRW57 Det första bokstaven i fare basis är tillika biljettens bokningsklass, i detta exempel innebär det bokningsklass M.

Fast track

: En snabbkanal vid säkerhetskontrollen eller passkontrollen på flygplatsen som erbjuds till passagerare i första klass, business class eller med guldkort, detta för att formaliteterna ska gå snabbare. Fast track finns huvudsakligen på större flygplatser där köerna kan vara långa och det är upp till flygbolagen i samarbete med flygplatsen att bestämma om fast track ska finnas och i så fall för vilka passagerare. Vissa flygplatser erbjuder även möjlighet att betala för denna extra service

First class

: Första klass är den högsta kabinklassen som används inom flygindustrin och ska erbjuda den bästa servicen och komforten både på marken och i luften. Första klass erbjuds normalt endast på utvalda långflygningar och många flygbolag har successivt fasat ut första klass pga minskad efterfrågad. Behovet av första klass har även minskat då flygbolagens business class produkter blir allt bättre. USA, Kina och Japan är länder där första klass även används som benämning för premiumprodukten på inrikesflygningar. Första klass i dessa länder motsvarar vad som i Europa kallas business class och ska inte förväxlas med internationell första klass.

Flygnummer

: Det unika nummer som tilldelas varje flygning. Varje flygnummer inleds med flygbolagets prefix, tillika IATA-kod. Prefixet består normalt av två bokstäver (siffror kan även förekomma och i vissa fall tre bokstäver) följt av ett antal siffror. En flygning har bara ett officiellt flygnummer men kan ha flera codeshare flygnummer om andra flygbolag säljer biljetter för flygningen. Det är därför inte ovanligt att en SAS flygning till Tyskland officiellt kan heta SK 673 (SK för SAS) men även ha flygnumren LH6203, OU5663 och TG7148 för de tre flygbolag som också säljer biljetter på flygningen.

Fully flat stol

: En stol som i nedfällt läge blir helt platt och horisontell, som en säng. Många flygbolag erbjuder lie-flat stolar som kan bli helt platta men som fortfarande har en viss lutning, en fullt flat stol ska per definition inte ha någon lutning överhuvudtaget.

Hubb

: Den eller de flygplatser där ett flygbolag har sin bas dit man flyger passagerare för att kunna transportera dessa vidare till andra destinationer med samma flygbolag.

IATA

: Förkortning för International Air Transport Association. Organisationen representerar 240 flygbolag som tillsammans ansvarar för 84% av all internationell flygtrafik. I stort sätt alla större flygbolag är medlemmar i IATA. IATA sätter bland annat upp regler och riktlinjer som alla medlemsflygbolagen förväntas följa.

IATA koder

: IATA har byggt upp ett system med koder som används runt om i världen för att enkelt identifiera flygbolag och flygplatser. För flygbolag används normalt två bokstäver, som BA för British Airways. För flygplatser används normalt tre bokstäver, som ARN för Stockholm Arlanda.

IDB

: Förkortning för Involuntary Denied Boarding. Det innebär att en passagerare ofrivilligt måste att avstå från att flyga, exempelvis om ett flyg är överbokat och alla bokade passagerare inte kan komma med. Om förseningen till destinationen överstiger en viss tid till följd av IDB har man rätt till kompensation från flygbolaget.

In-seat power

: Innebär att det finns eluttag vid stolen med möjlighet att ansluta en strömkabel. Praktiskt om man vill använda bärbar dator eller annan elektronisk utrustning ombord.

Interline

: Interline innebär möjligheten att kunna checka in och skicka bagaget hela vägen till slutdestinationen vid byte mellan två eller flera skilda flygbolag. I vissa fall används begreppet interlining när man kan checka in bagage hela vägen till slutdestinationen trots att man reser på två separata biljetter. För att interlining ska vara möjligt måste det finnas ett interlineavtal (interline agreement) mellan de två flygbolag man byter mellan. De flesta större flygbolagen har interlineavtal med varandra vilket även gäller konkurrerande flygbolag och flygbolag från olika allianser. Vid byte mellan två separata biljetter har ett flygbolag inte skyldighet att checka in bagaget hela vägen, även om interlineavtal finns, men gör det ibland för att ge god service.

J

: Förkortning för business class, används främst i USA. I Europa och många andra världsdelar används bokstaven C för att indikera business class.

Kvalificeringsperiod

: Den begränsade tid man har för att tjäna tillräckligt med poäng eller segment för att nå eller behålla en viss statusnivå.

Landing card

: Det passagerarkort som ifylls före landning och uppvisas vid passkontrollen. Vanligt förekommande i många länder utanför Europa.

Leg

: Vanligt begrepp inom flygindustrin som betyder en enskild flygning, dvs en start och en landning. Kallas ibland även segment.

Lie-flat stol

: En stol som i nedfällt läge blir platt eller nästan platt men med en lutning. Stolar som blir helt horisontellt platta, liknande en riktig säng, kallas fully flat stolar.

Lounge

: En avgränsad yta på flygplatsen där passagerare kan vänta på sina flyg. En lounge drivs antingen av ett flygbolag eller ett markserviceföretag på flygplatsen. För att få tillträde till en lounge krävs att man reser i business class eller första klass alternativt att man har ett guldkort med flygbolaget eller alliansen man reser med. Vissa lounger ger även tillträde till innehavare av vissa kreditkort, i utbyte mot bonuspoäng eller mot kontant betalning, antingen vid entrén eller i förväg. Inredning och faciliteter kan variera stort mellan olika lounger men de flesta erbjuder någon form av mat och dryck (inkl alkoholhaltiga drycker), sköna fåtöljer, arbetsplatser med internetuppkoppling samt en servicedisk.

M

: Vanlig förkortning för ekonomiklass/economy class. Vissa flygbolag använder istället bokstaven Y för att indikera ekonomiklass. Flygbolag som erbjuder två typer av ekonomiklass brukar använda M för vanlig ekonomiklass och Y för premium economy class.

Marketing carrier

: Ett flygbolag som säljer biljetter till och marknadsför en flygning även om de inte själva utför flygningen. Med de omfattande samarbeten som finns i flygindustrin kan det finnas många flygbolag som säljer biljetter för en viss flygning genom "codeshare". Normalt har de då även egna flygnummer för flygningen trots att flygningen utförs av ett annat flygbolag. Det flygbolag som verkligen utför flygningen kallas "operating carrier" och det är alltid dennes regler och servicekoncept som gäller när man ska resa, oavsett vem som sålt biljetten. Vill man tjäna bonuspoäng på en flygning är det också reglerna och poängintjäningen för "operating carrier" som gäller.

Maximum stay

: Vanligt förekommande regel bland flygbiljetter som anger maximalt antal dagar man får stanna på destinationen vid köp av en tur och returbiljett.

Metall

: Syftar på det flygbolag som äger flygplanet och normalt utför flygningen. "Flygs med Air France metall" innebär alltså att det är Air France som utför flygningen, även om det kan finnas ett flertal andra flygbolag som säljer biljetter till flygningen.

Mileage run

: En resa med enda syftet att tjäna så många poäng som möjligt. En mileage run biljett bör ge mesta möjliga antal poäng i förhållande till biljettkostnaden. En mileage run görs oftast för att i slutet av en kvalificeringsperiod få ihop resterande poäng för att uppnå en högre statusnivå. Vissa flygbolag erbjuder även möjligheten att kvalificera för en högre statusnivå baserat på antal segment som flugits och då görs en mileage run för att få ihop resterande segment. Biljetten bör då innehålla så många flygningar som möjligt i förhållande till biljettkostnaden.

Miles

: Kan antingen syfta på poäng i ett bonusprogram eller ett geografiskt avstånd. Miles används ofta som mått för att beräkna avståndet mellan två flygplatser, en siffra som i många bonusprogram används som bas för att beräkna antal poäng som ges för en flyglinje.

Minimum stay

: Vanligt förekommande regel bland flygbiljetter som anger minsta antal dagar man måste stanna på destinationen vid köp av en tur och returbiljett. För kraftigt rabatterade biljetter finns ofta krav på att man måste stanna minst tre dagar eller natten mellan lördag och söndag.

Non-Schengen

: Syftar på de länder som står utanför det europeiska Schengen-samarbetet. På europeiska flygplatser finns normalt ett non-Schengen område som används för flygningar till och från destinationer utanför Schengen. För att passera gränsen mellan Schengen och non-Schengen området behöver man passera gränskontroll och uppvisa giltigt pass.

Nödutgång

: På engelska Emergency Exit. De utgångar i flygplanet som används vid evakuering men som generellt inte används vid normal på- och avstigning. Sittplatserna vid nödutgångarna är ofta eftertraktade då de ger mer benutrymme. Vissa flygbolag tar extra betalt för att sitta vid nödutgång eller reserverar dessa platser för passagerare med hög status.

Online check-in

: Innebär incheckning via internet. Förkortas ibland OLCI.

Operating carrier

: Det flygbolag som utför flygningen. Flera flygbolag kan dock sälja biljetter till en viss flygning genom "codeshare" och kallas då "marketing carriers".

Operational upgrade

: När passagerare uppgraderas till en högre kabinklass på grund av operationella behov hos flygbolaget, exempelvis överbokning eller byte av flygplanstyp. Förkortas ibland op-up.

Passagerarbrygga

: Den täckta gång som leder från terminalbyggnaden till flygplansdörren.

PNR

: Förkortning för Passenger Name Record. Den huvudbokning som innehåller all information om passageraren och dennes resa. En PNR kan innehålla flera delbokningar.

Poäng

: Syftar oftast på poäng som intjänas i ett bonusprogram i samband med en resa eller en reserelaterad aktivitet. I vissa bonusprogram används istället begreppet "miles" med samma innebörd.

Premium economy

: En förbättrad ekonomiklass för passagerare som reser på fullprisbiljetter i ekonomiklass. Exakt vad premium economy innebär varierar mellan olika flygbolag, i vissa fall innebär det några centimeter extra benutrymme medan andra erbjuder bättre service, mat och dryck. Premium economy har blivit allt populärare då många företag inte tillåter resa i business class men tillåter resa på fullprisbiljetter i economy class.

Premiumpassagerare

: En passagerare som reser i en högre kabinklass än ekonomiklass. I begreppet inräknas ofta även statuspassagerare, dvs passagerare som innehar en hög statusnivå i bonusprogrammet, oavsett i vilken kabinklass passageraren reser.

Premium seating

: Några flygbolag erbjuder premium seating ombord på sina flygplan, det kan vara stolar längst fram i kabinen med extra benutrymme eller stolar vid nödutgång. Stolarna erbjuds antingen till passagerare mot en extra avgift eller gratis till passagerare med guldkort eller passagerare som reser på en fullprisbiljett. Premium seating finns i de flesta fall endast i economy class och det är inte alla flygbolag som erbjuder detta.

Premiumterminal

: På några flygplatser i världen finns en separat terminalbyggnad endast avsedd för passagerare i business class och/eller första klass. Dessa kallas ofta premiumterminal (inte att förväxlas med VIP-terminal).

Prioritetstagg

: En färggrann tagg som fästes med den ordinarie bagagetaggen och indikerar till markpersonalen att väskan ska lastas av först på bagagebandet vid ankomst till slutdestinationen. Olika flygbolag har olika regler vilka passagerare som har rätt till en prioritetstagg men oftast ges taggen till passagerare som reser i business class, första klass eller passagerare med hög status (oavsett kabinklass).

Priority baggage

: Bagage som fått en prioritetstagg och därmed ska lastas av först på bagagebandet på ankomstflygplatsen. På större flygplan används ofta en separat bagagecontainer för prioritetsbagage vilket gör det enklare för markpersonalen att lasta av i rätt ordning.

Priority boarding

: Separat ombordstigning som erbjuds till passagerare i business class, första klass eller med status (exempelvis guldkort). Ofta omfattar priority boarding även passagerare med små barn. Priority boarding kan antingen erbjudas genom att ett separat utrop görs i gaten (främst på kortdistansflyg) eller genom att man har en separat kö och disk vid gaten (främst på långdistansflyg). Tanken med priority boarding är att flygbolagets viktigaste passagerare ska slippa behöva vänta vid gaten.

Priority check-in

: Incheckningsdiskar eller incheckningsområde som är dedikerat till passagerare som reser i business class eller första klass alternativt har silver, guld eller platinumkort med flygbolaget. Olika flygbolag kan ha olika regler kring vilka passagerare som har rätt att använda priority check-in. Priority incheckningsdiskarna ligger oftast avsides från de vanliga incheckningsdiskarna och har betydligt kortare kö. På vissa flygplatser finns till och med separata incheckningsområden, incheckningsrum eller en incheckningslobby för premiumpassagerare.

Priority seating

: Stolar i kabinen som är reserverade för passagerare med hög nivå i flygbolagets bonusprogram eller passagerare som reser med en fullprisbiljett. Det är dock inte alla flygbolag som erbjuder priority seating.

Purser

: Den steward eller flygvärdinna som har det högsta ansvaret i kabinen. Kan även kallas "Cabin Manager" eller "Chief Flight Attendant".

Pushback

: Det moment då ett flygplan lämnar gaten i samband med avgång, oftast med hjälp av en truck som trycker flygplanet bakåt.

Recliner stol

: En traditionell flygplansstol där ryggstödet kan fällas bakåt utan att övriga stolen påverkas.

Recognition

: Innebär att en passagerare med hög status i flygbolagets bonusprogram på något sätt uppmärksammas på flygplatsen eller under flygningen. Recognition syftar på saker som kan härledas till statusnivån och görs utöver de officiella serviceförmånerna, som att passageraren blir tilltalad med namn, får något extra eller erbjuds extra flexibilitet.

Retro registration

: Den aktivitet som görs efter utförd resa med att registrera bonuskortet i en bokning när poängen för utförd flygning inte registrerats korrekt.

Schengen

: Syftar på de länder som ingår i det europeiska Schengen-samarbetet. Att resa mellan två Schengen länder jämställs med en inrikesresa och passagerare behöver inte passera gränskontroll. De flesta europeiska länder ingår idag i Schengen.

Seat blocking

: En funktion som innebär att stolen bredvid den valda sittplatsen automatiskt blockeras och inte görs tillgänglig för andra passagerare förrän alla andra lediga icke-blockerade stolar blivit reserverade. Vissa flygbolag har detta som en inofficiell förmån för sina guldkortsresenärer. Seat blocking är aldrig en rättighet och kan aldrig garanteras men ger i många fall en ökad komfort ombord för flygbolagets viktigaste resenärer.

Segment

: Vanligt begrepp inom flygindustrin och motsvarar en flygning, dvs en start och en landning. En resa som innehåller fyra segment innehåller alltså fyra flygningar och tre flygplansbyten. När en flygresa innehåller ett tekniskt stopp eller stopp för att ta ombord ytterligare passagerare men utan att passagerarna behöver gå av brukar hela flygningen räknas som ett segment. Ibland används även "leg" som synonym för segment.

Slide

: Den uppblåsbara rutschbana som finns vid flygplanets nödutgångar och som används vid evakuering. Före avgång hörs ofta ett utrop i flygplanet "cabin crew, arm your slides please" vilket innebär att besättningen ska aktivera rutschbanorna så de automatiskt blåses upp om dörren öppnas.

Slot

: Ett klockslag som tilldelas ett flygplan för start eller landning. Slot-tiden tilldelas flygplanet av trafikledningen och används för att sprida ut trafiken. Många flygplatser har även en begränsning på antal slot-tider per dag eller per timme för att flygplatsen ska kunna drivas på ett säkert sätt.

Speed gate

: En automatisk gate på flygplatsen där passageraren vid ombordstigningen själv scannar sitt boardingkort eller drar sitt bonuskort/kreditkort i en läsare. Efter att bokningen hittats och bekräftats öppnas en grind och passageraren kan gå ombord.

Status

: Syftar på de statusnivåer som finns i de bonusprogram som drivs av flygbolag, hotell och andra reserelaterade företag. "Att ha status" innebär att man har uppnått en högre nivå i bonusprogrammet än ingångsnivån/basnivån vilket kan vara silver, guld, platinum eller motsvarande.

Status matchning

: Innebär att ett flygbolag eller annat reserelaterat företag som driver ett bonusprogram med olika statusnivåer matchar statusnivån hos ett konkurrerande bonusprogram. Innehavare av ett guldkort hos ett flygbolag kan alltså få det matchat till ett guldkort hos ett konkurrerande flygbolag utan att behöva tjäna ihop det på naturlig väg. Målsättningen är att resenären ska bli nöjd och byta bonusprogram och reseleverantör. Vissa flygbolag och hotell erbjuder kontinuerligt status matchningar, vissa gör det i tidsbegränsade kampanjer och andra gör det aldrig. I vissa fall krävs en motprestation som att man ska skicka in bevis på utförda eller kommande resor alternativt göra en eller två resor med flygbolaget för att kvalificera för status matchningen.

Statusnivå

: De flesta bonusprogram har flera nivåer som exempelvis silver, guld och platinum. För att uppnå en viss nivå krävs en motprestation som antal flygningar/hotellnätter eller intjänade/statusgrundande poäng under en begränsad tid. I gengäld ger varje nivå en rad förmåner. Statusnivå syftar oftast på nivåer ovanför ingångsnivån/basnivån.

Statuspassagerare

: En passagerare som innehar en högre nivå än basnivån i flygbolagets, hotellets eller reseföretagets bonusprogram. Dit räknas alltså passagerare som har silverkort, guldkort, platinumkort eller motsvarande.

Statuspoäng

: Poäng som intjänas i ett bonusprogram som är statusgrundande, dvs de räknas för att kunna uppnå en högre medlemsnivå i bonusprogrammet. De flesta bonusprogram har även partners där köpen hos partnern ger poäng i bonusprogram men där poängen inte räknas för högre status utan endast kan användas i utbyte mot gratisresor/gratisnätter eller liknande.

Stopover

: Ett stopp på väg till eller från destinationen som varar minst 24 timmar. Olika flygbiljetter har olika regler för stopovers, om de är tillåtna och i så fall i vilka städer. Ett stopp kortare än 24 timmar kallas "transfer".

Säkerhetsgenomgång

: Den genomgång som görs före start av flygplanets nödutgångar, nödutrustning och säkerhetsrutiner. Denna är obligatoriskt enligt lag. Säkerhetsgenomgången kan antingen göras manuellt av personalen eller med hjälp av en video.

Through check-in

: Innebär att passageraren och bagaget checkas in hela vägen till slutdestinationen när resan inkluderar flygplansbyten.

Transfer

: I flygsammanhang brukar transfer betyda byte av flygplan på en flygplats på väg till eller från destinationen. En transfer kan vara upp till 23 timmar och 59 minuter.

Transfer security

: Den säkerhetskontroll man passerar i samband med ett flygplansbyte på en flygplats. Olika länder har olika krav på när det är nödvändigt att en passagerare passerar säkerhetskontroll vid flygplansbyte.

Transithall

: Den del av flygplatsen som bara incheckade passagerare har tillgång till och som kräver passage av säkerhetskontroll.

UM

: Förkortning för Unaccompanied Minor. Ett ensamåkande barn som får assistans av flygbolagspersonalen före, under och efter flygresan. På större flygplatser kan det finnas en separat barnavdelning där UMs kan vänta på sina flyg.

Uppgradering

: Innebär att en passagerare flyttas upp till en högre kabinklass än den som biljetten avser. Många flygbolag erbjuder möjligheten att uppgradera i utbyte mot bonuspoäng och vissa erbjuder möjligheten att i mån av plats uppgradera på flygplatsen mot en fast avgift. Gratis uppgraderingar är dock mycket ovanliga och görs generellt endast om en kabinklass blivit överbokad. Gratis uppgraderingar ges i dessa fall i första hand till flygbolagets mest lojala passagerare.

Uppgraderingsvoucher

: En voucher som ger innehavaren rätt att i mån av plats få uppgradera sin biljett till en högre kabinklass Villkoren för uppgraderingsvouchers varierar mellan flygbolagen och reseföretagen men oftast görs uppgraderingen i samband med avgång, vid incheckningen eller vid gaten på flygplatsen och görs nästan alltid i mån av plats efter alla ordinarie passagerare checkat in. Vissa flygbolag har även regler kring bokningsklasser som måste uppfyllas för att kunna använda uppgraderingsvouchern. Uppgraderingsvouchers köps oftast i utbyte mot bonuspoäng men vissa flygbolag ger även ut gratis uppgraderingsvouchers, exempelvis i samband med att man kvalificerar för en hög medlemsnivå i deras bonusprogram.

VDB

: Förkortning för Voluntary Denied Boarding. Det innebär att en passagerare frivilligt väljer att avstå från att flyga, exempelvis om ett flyg är överbokat och alla bokade passagerare inte kan komma med. Passageraren ska då få ersättning för detta vilket oftast ges i form av VDB vouchers, liknande presentcheckar som kan användas som delbetalning vid en framtida resa.

Y

: Vanlig förkortning för ekonomiklass/economy class. I många fall används bokstaven M för ekonomiklass medan bokstaven Y används för premium economy. Detta varierar något mellan olika flygbolag och vilka kabinklasser som finns.

Överbokning

: Alla flygbolag överbokar sina flygningar, dvs man bokar in fler passagerare än det finns sittplatser på flygplanet. Även hotell gör detta. Anledningen till att man överbokar är att det alltid finns en viss procent passagerare som inte dyker upp alternativt avbokar/ombokar i sista sekunden. Genom att överboka ges fler passagerare möjlighet att komma med och man slipper tomma stolar. För det mesta fungerar överbokningen bra genom att man jobbar med trender och tittar på tidigare statistik men i vissa fall dyker fler passagerare upp än det finns platser och då tvingas man lösa det, oftast genom VDB.

Övriga förkortningar

BusinessClass.se uppmuntrar alla medlemmar att undvika förkortningar så långt som möjligt och skriva texter och inlägg i klartext. Detta för att så många läsare som möjligt ska kunna förstå och ta del av informationen. Men några förkortningar som ibland ändå förekommer: *A: Star Alliance *S: Star Alliance Silver *G: Star Alliance Gold BP: Boarding Pass CI: Check-in FFP: Frequent Flyer Program (Ett flygbolags bonusprogram) IFE: Inflight entertainment (Underhållningssystem) OLCI: Online Check-in OW: One World ST: Skyteam

More from BusinessClass.com