US pre-clearance med amerikansk gränskontroll på Arlanda - här är alla detaljer

2. Jun 2015
by Jacob

På fredagskvällen kom beskedet att Arlanda beviljats så-kallad US pre-clearance. Det innebär att man i framtiden kommer kunna passera full amerikansk gränskontroll på Arlanda före avresa för att sedan kunna anlända USA som en inrikespassagerare, utan att behöva köa för passkontroll och tullklarering.

Vi fick en pratstund med ansvariga på Swedavia om hur det praktiskt ska fungera på Arlanda.

F-piren på Arlanda dedikeras för US pre-clearance

Det är bottenvåningen av F-piren i terminal 5 på Arlanda som kommer användas för US pre-clearance, eller källaren om man så vill. När man reser till USA kommer man precis som tidigare passera genom passkontrollen i F-piren för utresekontroll från Sverige och Schengen, samma passkontroll som finns idag. Därefter tar man en rulltrappa ner till bottenvåningen av F-piren där amerikanska CBP (United States Customs and Border Protection) kommer hålla till. I detta område genomförs inresekontroll till USA samt tullkontroll. När allt är klart tar man en ny rulltrappa och åker upp till den översta våningen i F-piren, till den nuvarande non-Schengenvåningen och de gater som för stunden används för USA-avgångar. Medan boarding pågår till USA-avgångarna kommer dessa gater vara avskilda med glasväggar mot andra gater. När det inte finns några USA-avgångar kommer gaterna vara öppna som vanligt för andra non-Schengenavgångar. Schengenområdet av F-piren, dvs den våning som alla taxfreebutiker ligger på idag, kommer inte påverkas.

Hur fungerar den exakta kontrollen?

Inresekontrollen blir densamma som på de amerikanska flygplatserna. Fingeravtryck och foto tas av resenären, passet scannas och eventuellt genomförs en kortare intervju med resenären. På Arlanda kommer man även introducera de nya passautomaterna, APC (Automated Passport Control) där man gör motsvarande kontroller fast via en automat. Om allt är sin ordning utan några oklarheter behöver man bara passera en disk för att få passet stämplat. Automaterna kan användas av de flesta resenärer som reser i Visa Waiver-programmet, exempelvis européer som reser med ESTA. Tullklareringen sköts elektroniskt och innebär att personalen använder sig av ett system som kallas Baggage Image Weight Identification System (BIWIS). Alla incheckade väskor som taggats till USA och ska igenom US pre-clearance fotas, röntgas och uppgifter tas om storlek och vikt på väskan som sedan länkas till passagerarens identitet och som sedan kontrolleras av en kontrollant från CBP. Om kontrollanten inte upptäcker något som verkar misstänkt godkänns väskan för lastning, annars görs en noggrannare kontroll och vid behov kan även väskans ägare tillkallas. Till skillnad från normal tullklarering efter landning behöver man alltså inte själv ta sin väska genom en kontroll. Det är amerikansk personal som kommer bemanna US pre-clearance på Arlanda. Någon siffra om antal anställda är ännu inte klar och ska diskuteras med amerikanska myndigheter men en uppskattning är att ett 20-tal amerikanare kommer bli stationerade i Stockholm. Området dedikerat för US pre-clearance på Arlanda kommer formellt vara svensk mark som lyder under svensk lag och den amerikanska personalen kan alltså inte kvarhålla någon. Däremot kan man givetvis neka en person inresa till USA och därmed rätten att gå ombord på flyget.

Vad kommer finnas efter US pre-clearance?

De flesta butiker kommer fortsatt finnas före kontrollerna, som idag. Däremot ser Swedavia över möjligheten att etablera en café- och butiksyta efter sista kontrollen. På Arlanda kommer man följa det upplägg som man använder i Dublin där man redan har US pre-clearance. Det innebär att resenärerna kallas till inresekontrollen först när det närmar sig avgång och att man därmed ska kunna stanna kvar i de mer välsorterade områdena så långt tid som möjligt. Något beslut om lounge efter alla kontroller är inte taget i nuläget men troligtvis kommer man använda befintliga lounger för premiumresenärer.

Ankomsten till USA - bagaget direkt till slutdestination

Vid ankomst till USA behandlas ankommande passagerare som genomgått US pre-clearance som inrikespassagerare och flygplanet kan parkera vid en inrikesgate på flygplatsen. En stor fördel med US pre-clearance, med tullklareringen avklarad före avgång på Arlanda, är att incheckat bagage kan skickas direkt till slutdestinationen. Något som inte är möjligt idag. Reser man exempelvis från Arlanda till Chicago med en inrikesanslutning till Los Angeles på samma biljett kommer bagaget kunna skickas direkt till Los Angeles utan behovet att hämta upp det i Chicago. Detsamma gäller om man har en internationell anslutning och exempelvis reser Stockholm-New York-Mexico City, då kan väskan skickas direkt till Mexico City. Detta är dock under förutsättning att flygbolaget erbjuder denna tjänst för den biljett man reser på.

Hur påverkar US pre-clearance bytestiden på Arlanda?

Någon ny minimum connecting time (minsta godkända anslutningstid mellan två flyg på en genomgående biljett) har ännu inte satts. Den kommer utredas och arbetas fram tillsammans med de amerikanska myndigheterna. Swedavias mål är dock att US pre-clearance inte ska påverka bytestiden i någon stor utsträckning då man är beroende av en låg bytestid för att kunna attrahera både passagerare och flygbolag till Arlanda. Idag ligger minsta bytestid generellt mellan 40 och 50 minuter på Arlanda om man reser till USA. En referensflygplats att titta på är Dublin som redan har US pre-clearance. Där ligger minsta bytestid på 1:15 för nationella flygbolaget Aer Lingus om man ansluter från ett flyg inom Europa för vidare resa till USA.

Vad är nästa steg?

Nästa steg är att se på detaljerna och komma i mål med de bilaterala förhandlingarna mellan Sverige och USA. Parallellt genomförs de tekniska förhandlingarna mellan USA och Swedavia. Att de båda förhandlingarna slutförs är en förutsättning för att US pre-clearance på Arlanda blir verklighet. När förhandlingarna är klara kommer det ta mellan 12 och 18 månader att få klart den praktiska ombyggnationen av terminal 5. Någon förväntad tidpunkt vill inte Swedavia säga men baserat på dessa uppgifter handlar det troligtvis om år 2017.

Vilken potential ser Swedavia i detta?

Vi frågade också hur Swedavia ser på denna förändring och hur de tror och hoppas att den nya amerikanska inresekontrollen ska påverka deras verksamhet. Trots allt är det en hel del jobb att få allt på plats med förhandlingar, förberedelser och ombyggnationer. Från Swedavias sida hoppas man att US pre-clearance ska stärka Arlanda som nav för flyget och bidra till att Arlanda tar positionen som den ledande flygplatsen i Skandinavien, exempelvis med fler långlinjer och naturligtvis ännu fler linjer till USA. Enligt Swedavia finns det också flera flygbolag som är intresserade av att lägga mer trafik på Arlanda om och nu när denna möjlighet ges. Vi frågade också SAS hur de ser på US pre-clearance, ett bolag som flyger dagligen från Stockholm till både New York och Chicago. Från SAS sida är man positiv till alla förändringar som kan göra resan enklare och smidigare för resenärerna och man ser fram emot att tillsammans med Swedavia arbeta fram ett bra upplägg. När det gäller möjligheter och potential säger man att det ännu är väldigt tidigt i processen och att man ännu inte har all information för att kunna göra en helhetsbedömning.

More from BusinessClass.com