UD avråder från resor till Libanon

31. Aug 2013
by BusinessClass

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet  från alla icke nödvändiga resor till Libanon och det gäller nu hela landet. Dessutom avråds från alla resor till gränsområdet mot Syrien upp till ett avstånd om 10 km från syriska gränsen. Beslutet togs den 31 augusti och gäller tills vidare.

More from BusinessClass.com