UD avråder från Bahrain

21. Apr 2011
by BusinessClass

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla icke nödvändiga resor till Bahrain. Beslutet togs den 19 februari 2011 och gäller tills vidare.

More from BusinessClass.com