Swedavias flygplatser på väg mot nytt passagerarrekord

4. Dec 2014
by BusinessClass

Under november månad reste 2,8 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, det innebar en ökning med två procent jämfört med samma månad år 2013. Framförallt antal utrikespassagerare gick upp, en ökning med drygt fyra procent jämfört med 2013. Under årets elva passerade månader har antal passagerare uppgått till ungefär 33 miljoner, en uppgång med fyra procent. Det innebär med största sannolikhet passagerarrekord hos Swedavia år 2014. Även på Arlanda gick passagerarantalet upp under november, en ökning med tre procent jämfört med samma månad år 2013. Precis som för Swedavias flygplatser i stort var det utrikespassagerarna som stod för den största ökningen medan antal inrikespassagerare var i stort sätt oförändrat. Totalt har 20,8 miljoner passagerare passerat Arlanda under årets första månader vilket innebär en ökning med nio procent. Det innebär redan nu att flygplatsen passerat passagerarantalet år 2013. – Utvecklingen på Arlanda har varit fantastisk under hela 2014, och vi går återigen mot ett all-time-high i antal resenärer. Vår vision är att bygga framtidens flygplats och möta resenärernas förväntningar om en upplevelseinriktad, unik destination och mötesplats, och med vårt nya miljötillstånd kan vi nu äntligen kavla upp ärmarna och sätta igång, kommenterar Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport i ett pressmeddelande. Intressant att nämna är att antal flygrörelser på Arlanda minskade med tre procent under november månad, trots att antal passagerare ökade med fyra procent, vilket förklaras med att flygplanen generellt har bättre beläggning.  

More from BusinessClass.com