Swedavia inför kontroll av explosiva ämnen på svenska flygplatser

20. Feb 2015
by BusinessClass

Den 1 mars 2015 införs nya EU-regler vid säkerhetskontrollen på Europas flygplatser. De nya reglerna innebär att personalen i samband med säkerhetskontrollen slumpvis kommer genomföra kontroller av passagerarnas handbagage för att söka efter explosiva ämnen. Kontrollen görs med så kallad ETD-utrustning (Explosive Trace Detection) och innebär att de slumpvis utvalda resenärerna placerar sitt handbagage på ett bord där provtagning görs med med "sniffer". Provet förs in i en maskin som inom några sekunder ger svar om några spår av explosiva ämnen hittats. Reglerna för den extra kontrollen har tagits fram av Transportstyrelsen, den tillsynsmyndighet som ser över säkerheten på Sveriges flygplatser. Från Swedavias håll menar man att den extra kontrollen kommer få liten påverkan på passagerarflödet, vilket även är den målsättning som satts.

More from BusinessClass.com