Swebus börjar med tågtrafik

25. Sep 2013
by BusinessClass

Expressbussbolaget Swebus har inlett ett samarbete med tågoperatören Tågab. Det nya avtalet innebär att Tågab tar över vissa sträckor som Swebus idag trafikerar med buss och ersätter dessa med tåg. I första hand handlar det om tre busslinjer - 800, 801 och 839 som på ett logiskt sätt sammanfaller med Tågabs spårnät. Buss 800 går från Göteborg via Karlstad till Falun och buss 801 mellan Göteborg och Stockholm via Örebro. För dessa linjer gäller förändringen från 23 september. Linje 839 går mellan Karlstad och Jönköping via Mariestad och där genomförs förändringen den 16 december.

More from BusinessClass.com