Sun Air och British Airways startar ny flyglinje Göteborg-Cambridge

18. Feb 2015
by Jacob

Det är framförallt läkemedelsbranschen i de båda städerna som efterfrågat en ny flyglinje, i både Göteborg och Cambridge finns två stora forskningscenter. Linjen kommer trafikeras med fyra avgångar per vecka, måndag-torsdag. Linjen startas den 2 mars och kommer trafikeras med en morgonavgång från Cambridge och en kvällsavgång från Göteborg måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Flygplanstypen blir en Dornier 328 med 32 platser. Det är danska Sun Air of Scandinavia som kommer trafikera flyglinjen, ett flygbolag som sedan 1996 har franchiseavtal med British Airways vilket gör att alla flygningar sker i British Airways regi med exempelvis möjlighet att tjäna poäng i British Airways Executive Club. Praktiskt är det framförallt läkemedelstillverkaren AstraZeneca som kommer nyttja linjen för resor mellan sina anläggningar i Mölndal och Cambridge. Koncernen har idag 2400 anställda i Göteborgsområdet och ett tusental i Cambridge. Att kunna resa direkt till eller från Cambridge snarare än via någon av Londons flygplatser innebär en hel del tidsbesparing.

More from BusinessClass.com