Strid om biljettförsäljningen på SJs tåg

3. Nov 2012
by BusinessClass

SJ har tagit beslut om att all biljettförsäljning på tågen ska upphöra den 15 november. Anledningen till detta är att de flesta använder sig av andra inköpskanaler och att det helt enkelt blir ganska kostsamt och tidskrävande för SJ. Men detta har inte tagit särskilt väl av vissa resenärsgrupper. Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson, som också är generaldirektör på Konsumentverket, säger att beslutet är olagligt. Det finns enligt honom en EG-förordning om tågresenärers rättigheter och där huvudregeln är att biljetter ska säljas på tågen. SJ har dock inte svarat på kritiken. Om SJ väljer att genomföra beslutet kommer Konsumentverket dra frågan till domstol.

More from BusinessClass.com