SJ stänger resebutiken i Växjö

22. Apr 2012
by BusinessClass

Den sista augusti stänger SJs resebutik i Resecentrum på Växjö station. Anledningen uppges vara dålig lönsamhet enligt SJs presschef. Ytterligare fem resebutiker är på gång att stänga, däribland Hässleholm. Vilka de övriga är framgår inte.

More from BusinessClass.com