SJ sänker priserna på snabbtåg

20. Aug 2014
by BusinessClass

SJ vill göra tåget mer tillgängligt och mer attraktivt och väljer därför att justera priserna på snabbtågen. Prissänkningen är ett första led i en större översyn av prisstrukturen under hösten och en del av den omorganisation som just nu görs i SJ. Rent praktiskt innebär det att lägstapriset i första klass sänks från 395 kronor till 295 kronor, dessutom sänks priset på återbetalningsbara biljetter i både första klass och andra klass med upp till 15 procent.

– Vårt förbättringsarbete, som inleddes vid årsskiftet, har bidragit till sänkta kostnader och ett högre resultat. Nu låter vi det komma våra kunder till godo i form av lägre priser, säger Crister Fritzson, vd SJ AB. Det är i enlighet med vår strategi och naturligtvis ett led i att stärka vår marknadsposition. Vår ambition är att göra allt för att tåget ska bli mer lättillgängligt och attraktivt jämfört med andra transportslag, fortsätter Crister Fritzson.

Den nya organisationen trädde i kraft den 1 maj i år, när omställningsarbetet är helt implementerat räknar SJ med att både vara mer en mer effektiv organisation och att kunna erbjuda ett starkare och mer attraktivt erbjudande till kunderna. Foto: Stefan Nilsson, SJ

More from BusinessClass.com