SJ inför gratis internet på alla snabbtåg

23. Nov 2013
by BusinessClass

Den 14 november var det premiär för gratis internet på SJs alla snabbtåg och dubbeldäckare. Under år 2013 har en omfattande uppgradering gjorts i uppkopplingen på dessa tåg som nu har byggts ut till 4G, dessutom har varje tåg utrustats med en 10 meter lång antennbalk med åtta individuella antenner. Därmed kan SJ erbjuda en bättre och mer stabil uppkoppling än tidigare. Uppkopplingen är visserligen gratis för både första och andra klass men sker med en begränsning, varje passagerare får en surfpott, en viss mängd snabbsurf att använda. Tanken med detta är att säkerställa att alla resenärer får samma möjlighet till en snabb uppkoppling under delar av resan. En annan anledning är att det på många håll i Sverige är ganska glest mellan mobilmasterna längs med järnvägen vilket skapar en begränsning i kapaciteten. När surfpotten är slut stängs inte uppkopplingen av men det går lite långsammare att surfa än tidigare. Ombord finns även SJs ombordsajt ombord.sj.se där man kan följa tågets resa på en karta och få uppdaterad trafikinformation.

More from BusinessClass.com