SJ har invigt sin nya snabbtågslinje mellan Stockholm och Oslo

10. Aug 2015
by BusinessClass

Det höll på att bli problem då norska Jernbaneverket planerade ett kontaktledningsbyte på sträckan till hösten med begränsad hastighet som följd, men det hela löste sig och idag var det slutligen premiär för snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Oslo med SJs X2000. Klockan 10:28 rullade tåget från Stockholm in på Oslo Sentralstasjon där SJ:s vd Crister Fritzson togs emot av bland andra Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister, Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister, Bjørn Kristiansen, trafikdirektör Jernbaneverket och Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo. Med på tåget fanns även flera representater från Värmland, bland annat Värmlands Landshövding Kenneth Johansson. Efter några korta tal knöt Crister Fritzson och Ketil Solvik-Olsen ihop ett norsk-svenskt band för att markera invigningen. På perrongen spelade Jernbaneverkets blåsorkester och både resenärerna på tåget och väntande på plattformen hade fått svenska och norska flaggor. Sträckan Stockholm-Oslo kommer trafikeras med tre dagliga avgångar i vardera riktningen med X2000. Restiden reduceras från tidigare sex timmar med InterCity-tåg till fyra och en halv timme med X2000, en besparing med 90 minuter. Enligt SJ är målsättningen att ta marknadsandelar från flyget och öka resandet med minst 20 procent. Tidtabellen ser ut som följande:

Stockholm C

Karlstad C

Oslo S

05.55

08.02

10.28

11.06

13.30

16.10

15.51

18.06

20.28

Oslo S

Karlstad C

Stockholm C

05.44

08.15

10.46

11.22

14.00

16.16

16.56

19.29

21.54

Invigning på Oslo S

Invigning SJ X2000 Stockholm-Oslo

More from BusinessClass.com