SJ fortsätter med nattåg Stockholm-Malmö efter ökad efterfrågan

18. Feb 2015
by BusinessClass

SJs nattågstrafik mellan Stockholm och Malmö har flera gånger varit hotad, men nu är beslutet taget att fortsätta med trafiken. Anledningen är en positiv passagerarutveckling under de senaste månaderna.

Enligt SJ har antal nattågsresenärer ökat med 50 procent sedan i höstas, detta jämfört med sexmånadsperioden våren 2014. Att avgången från Stockholm senarelagts med en timme och 45 minuter (avgår numera kl 23.14 istället för 21.30) är en bidragande anledning, likaså fler affärsresenärer ombord och justerade priser. – Vår gemensamma kraftsamling ger resultat och antalet nattågsresenärer har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Det gör att vi nu är beredda att satsa vidare och vi ser med tillförsikt på framtiden för nattåget, säger Björn Nilsson, vd SJ Norrlandståg med ansvar för SJs nattågstrafik. Beslutet innebär praktiskt att nattågstrafiken fortsätter till 11 december i år. Under hösten tar man beslut om trafiken ska fortsätta även under 2016, vilket framförallt handlar om hur resenärsantalet utvecklar sig. Foto: Stefan Nilsson, SJ

More from BusinessClass.com