SJ återupptar trafiken på Västkustbanan

23. Sep 2013
by BusinessClass

Den 15 december återupptar SJ trafiken på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö via Halmstad, Helsingborg och Lund. Det blir sju tåg per dag i vardera riktning som kommer trafikeras tågtyperna SJ 2000 och SJ 3000. Restiden mellan Göteborg och Malmö blir två timmar och 30 minuter. - Vi är glada för att åter kunna hjälpa människorna i västra och södra Sverige med transporter i vardagen och på fritiden, säger SJs VD Crister Fritzson. Han anser också att desto fler tågoperatörer på marknaden, desto fler människor som ställer bilen och väljer bort flyget. På TUR-mässan i Göteborg tidigare i år fick Crister Fritzson frågan vilken som var hans favorittågsträcka i Sverige, det visade sig lustigt nog vara en sträcka som SJ inte trafikerade, Västkustbanan. Nu får han åter sin favoritlinje i egen regi.