SJ ändrar definitionen för försening

31. Aug 2013
by BusinessClass

Tidigare har SJs tåg kunnat avgå eller ankomma upp till 15 minuter efter schemalagd avgångstid eller ankomsttid och ändå räknas som punktliga. För regionaltågen har det varit lite tuffare, fem minuter, medan flygtåg och pendeltåg jobbar efter två minuter. Men nu blir det ändring på detta.

Med start 1 september är det fem minuter som gäller, även för SJs fjärrtåg. Om ett tåg avgår eller ankommer sex minuter efter tidtabell är det per definition sent och räknas in som detta i statistiken. De nya riktlinjerna är framtagna i ett samarbete mellan Trafikverket och järnvägsbranschen, målsättningen är att till år 2020 ha en punktlighet i Sverige på 95 procent.

More from BusinessClass.com