SJ och Amadeus inleder samarbete för smidigare tågbokningar

3. Dec 2012
by Jacob

SJ och Amadeus har inlett ett samarbete som gör att SJs tåg blir tillgängliga för bokning via Amadeus försäljningskanaler i Sverige och utomlands, exempelvis via resebyråer och onlineresebyråer. Dessutom innebär samarbetet, som fått namnet Amadeus Total Rail, att olika tågbolag knyts samman, att man med smidighet ska kunna resa med tåg ut i Europa på en genomgående biljett samt att flyg och tåg kan kombineras i samma bokning.

Det nya samarbetet - Amadeus Total Rail

Amadeus Total Rail har varit under utveckling sedan början på 2000-talet, en tid då avreglering och ökad konkurrens förändrat transportindustrin och svenskarnas resevanor samtidigt som samarbeten blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och resebolagens intäktskällorna förändrats. Idag tjänar man inte bara pengar på biljetter utan även på tilläggstjänster som mat, bagage och sittplatsreservationer. Dessutom sker biljettbokning mestadels genom andra kanaler än de som användes för några år sedan. Förändringarna inom industrin innebär nya och spännande möjligheter för järnvägsbranschen men också stora utmaningar, inte minst då många järnvägar använder system som idag är föråldrade. Där ligger grunderna till Amadeus Total Rail, en bokningsplattform som ska motsvara dagens krav från såväl resenärer som från resebranschen. Amadeus Total Rail använder Amadeus existerande nätverk vilket gör att de tågbolag som ansluter sig blir tillgängliga via Amadeus 91.000 återförsäljare i Sverige och utomlands. Tågbiljetter kan därmed bokas via resebyråer och så småningom även på internet via onlineresebyråer. Dessutom är målsättningen att fler typer av biljetter ska kunna bokas via SJs nuvarande biljettautomater. Sex tågoperatörer har så här långt visat intresse för det nya systemet: SNCF, SJ, DB, Trenitalia, Atoc och Renfe. Det innebär att SJ knyts samman med flera stora länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Fördelar för dig som resenär

Det har länge varit krångligt att ta sig ut i Europa med tåg. Bortsett från att det ännu saknas ett fullvärdigt höghastighetståg från Skandinavien har det inte heller funnits bra möjligheter att köpa genomgående biljetter till kontinenten. Det är och har varit praktiskt möjligt men kräver att resenären besöker en av SJs egna försäljningsställen eller kontaktar SJ telefonbokning, detta då ordentliga pappersbiljetter behöver ställas ut som accepteras av de utländska tågföretagen. Dessutom saknas en harmoniserad prissättning mellan olika tågoperatörer i Europa, ett område där flygindustrin länge legat i framkant genom codeshare samarbeten. En passagerare som idag köper en tågbiljett från Sverige till Europa riskerar att missa viktiga rabatter då de olika tågbolag som inkluderas på biljetten inte samarbetar effektivt kring prissättningen, ofta får man som resenär istället betala listpriser för de enskilda tågsträckorna. Med det nya systemet kommer det bli enklare att boka utlandsbiljetter, exempelvis genom SJs biljettautomater, och det kommer finnas bättre förutsättningar för en mer harmoniserad prissättning mellan de olika tågföretagen. Förhoppningen är även att få klart en fullvärdig resegaranti som gäller vid missade anslutningar när man reser i Europa. Att SJ och övriga samarbetande tågbolag blir tillgängliga i Amadeus innebär också bättre möjligheter att kombinera tåg och flyg för en smartare och grönare resa. Ur ett svenskt perspektiv med vårt geografiska läge i Europa är det främst i denna del vinningen ligger för oss svenskar. Exempelvis ska en familj från Gävle som ska på semester till spanska solkusten kunna köpa en genomgående biljett hela vägen från Gävle till Alicante. Samma biljett ska kunna inkludera tågresan med SJ till Arlanda, flygresan till Madrid, och den sista tågresan med Spanska Renfe till Alicante. Under 2013 kommer även de första testerna göras för framtida försäljning av tågbiljetter via onlineresebyråer, SJ har noterat att en växande del biljetter numera säljs via internetresebyråer, en kanal som idag enbart hanterar flyg som transportalternativ. Givetvis går det att köpa biljetter via SJ.se, men SJs sida har sina begränsningar och med den massiva utveckling som skett bland onlineresebyråer riskerar man att tappa marknadsandelar till flyget. Samarbetet med Amadeus möjliggör försäljning över internet men kräver att de resebyråer som önskar deltaga utvecklar bokningsplattformar som fungerar för tågbokning. Vissa resebyråer har redan uttryckt intresse, vilka dessa är vill dock inte SJ och Amadeus nämna. Ett testprogram kommer starta inom kort och förhoppningen är att ha denna nya försäljningskanal igång under 2014.

Framtida utveckling

Med den nya tekniken öppnas även andra möjligheter för utveckling, samarbeten och lojalitet. Kopplingar görs till flygindustrin där allianser och codeshare blivit vedertagna begrepp, där flygbolagen samarbetar om biljettförsäljningen på enskilda flygningar och där en frekvent resenär får samma bemötande och förmåner oavsett vilken operatör resenären väljer. Det är förstås en bra bit dit, men nu öppnas åtminstone de praktiska möjligheterna. Kanske kan man en gång i framtiden gå in på Stockholm Central och genom en automat köpa en biljett hela vägen till Frankfurt, kunna tjäna SJ Prio poäng på alla tåg under resan och som medlem i SJ Prio på högsta nivå kunna besöka DBs lounger i Tyskland och få förtur till DBs biljettkassa. Man kan i alla fall visionera. Klart är i alla fall att det nya systemet öppnar nya möjligheter och kommer göra tåget till ett enklare och mer attraktivt alternativ än tidigare, både som enskilt transportsätt och i kombination med en flygresa.

More from BusinessClass.com