SAS utökar kapaciteten i premium economy med 60 procent på långlinjer

2. Jun 2014
by Jacob

I förra veckan kunde vi berätta om

alla detaljer i SAS nya långdistansprodukter.

Ytterligare en nyhet kommer idag, extra intressant för dig som reser mycket i premium economy. I samband med att SAS installerar de nya stolarna ombord görs även en ordentlig justering i konfigurationen. Den stora förändringen sker i SAS Plus på Airbus A330 där antal stolar utökas från dagens 35 till 56, en ökning med 60 procent. I SAS Business försvinner samtidigt två stolar då antalet reduceras från 34 till 32. Hur det kommer se ut i ekonomiklass, SAS Go, vill dock SAS inte kommentera då det ännu inte är klart, men med största sannolikhet innebär det att cirka 20 ekonomiklasstolar plockas bort. - Vi gör denna förändring för att efterfrågan på denna produkt är bra och för att vi med vår nya produkt vill öka vår konkurrenskraft i detta segment, berättar SAS produktchef Snorre Andresen för BusinessClass.se om förändringen i SAS Plus. Några särskilda mål med den nya konfigurationen eller med de nya stolarna, exempelvis en ökad kabinfaktor eller bättre lönsamhet, finns dock inte enligt Snorre Andresen som berättar att de överlag är nöjda med lönsamheten på långlinjerna. Han vill hellre poängtera att de gör investeringen för att vara konkurrenskraftiga i marknaden, vilket inte bara handlar om att sänka kostnader och vara billigast utan att även kunna erbjuda en bra produkt som faktiskt är attraktiv. Detta tror han är oerhört viktigt för att SAS ska kunna leva vidare och vara konkurrenskraftiga i många år framöver. - Vi investerar således rätt mycket, inte bara i form av kostnader, men också i form av lägre kapacitet för att kunderna ska få en topprodukt, fortsätter han. Han vill inte heller nämna kostnaden för de nya stolarna, detta fortsätter att vara en väl bevarad hemlighet inom företaget. Avskrivningstiden på nya stolar ligger dock på mellan sex och åtta år och de nuvarande stolarna har funnits ombord sedan år 2001, vilket innebär en livslängd på 14 år när de slutligen pensioneras nästa år. Detta ger en fingervisning hur investeringen påverkar SAS balansräkning. På Airbus A340 görs ingen liknande förändring. I SAS Plus kommer det fortsatt finnas 28 stolar. I SAS Business reduceras antalet stolar från 46 till 40 och i SAS Go är det precis som för Airbus A330 ännu inte helt klart hur konfigurationen kommer se ut. Airbus A330 används idag exempelvis på linjerna från Stockholm till New York och Chicago och från Oslo till New York. Från Köpenhamn används en blandning av Airbus A330 och Airbus A340.

Nya stolen i SAS Plus

More from BusinessClass.com