SAS lanserar nya långlinjer - från Skandinavien till Los Angeles och Miami

19. Aug 2015
by Jacob

Spekulationerna har varit många, men idag på eftermiddagen under ett möte på SAS huvudkontor i Frösundavik presenterade SAS VD Rickard Gustafsson de nya långlinjer från Skandinavien som tillkommer under 2016.

Två nya destinationer tillkommer i SAS linjenät, båda i USA - Los Angeles och Miami. Sammanlagt blir det tre nya linjer - Stockholm-Los Angeles, Köpenhamn-Miami och Oslo-Miami.

Stockholm-Los Angeles

Linjen Stockholm Arlanda-Los Angeles startar den 14 mars 2016 och kommer trafikeras med dagliga avgångar under sommarhalvåret. Under vinternhalvåret kommer linjen trafikeras med 5-6 avgångar i veckan. Från Stockholm avgår flyget kl 09.50 som SK 933 med ankomst Los Angeles kl 12.15. Returflygningen går från Los Angeles kl 14.15 som SK 934 med ankomst Stockholm kl 10.00. I Stockholm är tidtabellen anpassad för att kunna ge aslutningar till övriga Skandinavien, Finland och Baltikum. Flygplanstypen är inte klar än, det blir antingen en Airbus A330 eller Airbus A340. I vilket fall kommer det bli ett flygplan med de nya kabinerna. Rickard berättar att Los Angeles har varit mycket efterfrågad som destination, den ger en bra balans mellan affärsresande och privatresande och är dessutom en hubb för samarbetsbolaget United Airlines vilket innebär goda möjligheter att kunna flyga vidare i regionen. Dessutom är Los Angeles en viktig frakthubb.

Oslo-Miami och Köpenhamn-Miami

Miami blir ytterligare en helt ny destination i SAS linjenät som kommer trafikeras från Oslo och Köpenhamn med trafikstart under hösten 2016. Exakt datum är ännu inte fastställt. Oslo-Miami kommer trafikeras med fyra avgångar per vecka och Köpenhamn-Miami med tre avgångar per vecka. Linjen trafikeras följaktligen från Skandinavien samtliga dagar i veckan och till skillnad från linjen till Los Angeles är det möjligt att trafikera Skandinavien-Miami tur och retur under 24 timmar vilket innebär att ett flygplan kan klara detta. Köpenhamn-Miami trafikeras på måndagar, torsdagar och lördagar med avgång från Köpenhamn kl 09.30 som SK 953 med ankomst Miami kl 13.50. Returflygningen går på onsdagar, fredagar och söndagar som SK 954 kl 15.50 med ankomst Köpenhamn kl 07.10. Oslo-Miami trafikeras på tisdagar, onsdagar, fredagar och söndagar som SK 955 med avgång från Oslo kl 09.35 och ankomst Miami kl 13.50. Returflygningen går från Miami på måndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar kl 15.50 med ankomst Oslo nästa morgon kl 07.05. Rickard Gustafsson berättar att anledningarna till valet av Miami var lite annorlunda mot Los Angeles. Även om det finns behov hos affärsresenärer att resa till sydöstra USA är Florida och Miami framförallt en fritidsdestination. Men SAS ser en mycket stor efterfrågan på resor till Florida, inte minst med det stora antal kryssningar som startar i Miami. Dessutom är det en hubb för att kunna resa vidare till både Karibien och Latinamerika. Det finns enligt Rickard även ett stort fraktbehov på linjen och man ser också ett ökat intresse för amerikanare att åka till Skandinavien. Flygplanstyp till Miami är inte helt klart i nuläget men troligtvis blir det en av de nya Airbus A330 som kommer levereras under hösten.

Ny linje till Hong Kong och utökning av existerande linjer

I september startar SAS även en ny linje från Stockholm till Hong Kong. Som en följd av att fler flygplan levereras kommer man även utöka till dagliga avgångar på Stockholm-New York, Stockholm-Chicago, Köpenhamn-Shanghai, Köpenhamn-San Francisco och Oslo-New York.

SAS nya Business Class

SAS strategi för långlinjeverksamheten

Rickard berättar att de nya linjerna övervägts noga och att SAS bedömning har varit att de går att trafikera med lönsamhet. Han berättar också att de effektiviseringar som gjorts under de senaste åren möjliggjort dessa satsningar. Det kostar helt enkelt ganska stora pengar att starta nya linjer. SAS strategi för långlinjeverksamheten är att fokusera på norra hemisfären, det innebär alltså att exempelvis Afrika och Sydamerika inte är intressanta. Det finns en stor tro på Nordamerika och framförallt menar Rickard att efterfrågan överstiger kapaciteten till Nordamerika, i synnerhet på direktlinjer. Han ser en genuin långsiktig efterfrågan till USA där en stor del av innovationsindustrin är belägen med många viktiga industrier och företag. Många företag väljer att etablera sig där och många skandinaver väljer även att jobba och studera i USA. Asien är fortsatt en intressant marknad och Hong Kong tillkommer som sagt nu i september, samtidigt är prispressen i vissa fall tuffare där, bland annat som följd av den tuffa konkurrensen från bolagen i Mellanöstern. SAS har dock den stora fördelen av att kunna flyga direkt från Skandinavien, något som många uppskattar och sätter ett värde på, men den lokala efterfrågan i norra Europa behöver vara tillräcklig för att en linje ska bära sig.

Varför inte alla långlinjer i Köpenhamn?

SAS har tidigare fokuserat en stor del av sin långlinjeverksamhet till Köpenhamn men Rickard ser inga problem med varför den inte skulle kunna fördelas jämnare mellan de olika huvudstäderna än den gjort historiskt. I fallet med Hong Kong och Los Angeles, som båda går från Stockholm, var fördelningen jämn mellan länderna när det gällde efterfrågan. Därför var tanken att eftersom linjerna till San Francisco och Shanghai går från Köpenhamn blev det ett vettigt komplement att trafikera Los Angeles och Hong Kong från Stockholm. Rickard ser också att marknaden förändrats en hel del under de senaste åren, många förväntar sig fler direktlinjer än vad som var fallet för några år sedan och säkert har lågprisbolagen haft sin påverkan på hur många resonerar. En längre intervju med Rickard Gustafsson kommer publiceras i en separat artikel.

SAS VD Rickard Gustafsson

More from BusinessClass.com