SAS och Blue1 öppnar ett stort antal nya linjer till Finland

21. Dec 2011
by BusinessClass

SAS och Blue1 vill nu fortsätta stärka sin position på den nordiska marknaden och i linje med nya strategin 4Excellence planerar man att under 2012 öppna ett stort antal direktlinjer till Finland från övriga Skandinavien. Målsättningen är att stärka det existerande linjenätet och att ytterligare knyta de finska städerna till de existerande SAS och Star Alliance hubbarna på Stockholm Arlanda och Köpenhamn Kastrup. Under 2012 står följande direktlinjer på agendan.

Nya destinationer från Köpenhamn Kastrup

Kittilä, Kuopio, Uleåborg (Oulu), Vasa, Villmanstrand (Lappeenranta) och Åbo (Turku)

Nya destinationer från Stockholm Arlanda

Björneborg (Pori), Kokkola och Uleåborg (Oulu) Redan idag flyger SAS och Blue1 från Köpenhamn till Helsingfors och Tammerfors samt från Stockholm till Helsingfors, Tammerfors, Vasa och Åbo

More from BusinessClass.com