SAS ändrar struktur och poängintjäning i EuroBonus

28. Nov 2014
by Jacob

Den 1 januari 2015 gör SAS ett antal större förändring i bonusprogrammet EuroBonus. De huvudsakliga förändringarna innebär färre intjänade poäng på billiga biljetter, att kontinentala Europa börjar räknas som en region vid poängintjäning, samt lägre kvalificeringsnivåer för EuroBonus Gold och Diamond. Vi har mött EuroBonuschefen Nils Lindhe för att få en förklaring på de förändringar som görs och varför de görs.

Minskad yield - det eviga bekymret

Det är yielden som är SAS stora problem, även om antal passagerare ökar och beläggningen ombord blir bättre är yielden för låg, vilket enkelt förklarat innebär de pengar som SAS tjänar per såld biljett. Detta är en generell trend i industrin men som slagit hårt mot SAS i den prispress som råder. Förändringen i intjäningen görs alltså med syfte att bättre matcha biljettpriset, betalar man mer för sin biljett ska man tjäna mer poäng. Vi frågar Nils Lindhe varför förändringen kommer så plötsligt, det är inte mer än två år sedan nuvarande struktur infördes då man istället pratade mycket om enkelhet. Kunde man inte förutsett och planerat för detta redan då? - När vår nuvarande struktur infördes år 2012 var det ingen som hade räknat med den utveckling som skulle ske. Prispressen har verkligen varit tuffare än någon kunde förutspå. Vi blev helt enkelt tvungna att göra denna förändring. Han ser att en stor del av utvecklingen följer den som varit i USA och är inte främmande för att man i framtiden kommer gå över till ett helt revenue-baserat system med som exempel en intjänad poäng per spenderad krona och sedan bonus för exempelvis guldkortsresenärer. Detta ligger dock långt bort, inte minst då det kräver mycket jobb och stora ändringar i systemen. Ytterligare en svårighet med detta är bokningar som görs via resebyråer. I den nya strukturen som börjar gälla 1 januari nästa år kommer intjäningen delas upp i fyra olika nivåer. Som exempel på flygningar i Norden tjänar man i SAS Go (ekonomiklass) 250 poäng på de billigaste biljetterna och 500 poäng på lite dyrare biljetter. I SAS Plus (premium economy) tjänar man 750 poäng för rabatterade biljetter och 1000 poäng för de dyraste biljetterna. På långflygningar görs en liknande uppdelning där även SAS Plus (premium economy) och SAS Business (business class) delas upp och ger olika mycket poäng beroende på hur mycket man betalat för sin biljett. En flygning till New York kan ge mellan 3000 poäng och 8000 poäng beroende på biljett och kabinklass. Det finns idag inga konkreta planer på att förändra intjäningen i EuroBonus hos andra flygbolag, i de flesta fall ligger de redan idag på vettiga nivåer enligt Nils, men naturligtvis går det inte att utesluta framtida justeringar.

Europa - en gemensam zon för intjäning

Tidigare har Europa delats upp i en rad olika zoner men högre intjäning desto längre man åkt. Från 1 januari blir det enbart två zoner - en zon för Norden och Baltikum och en zon för resten av Europa. Man kommer följaktligen tjäna lika många poäng om man flyger från Skandinavien till Hamburg eller Amsterdam som till Aten eller Malaga. Nils Lindhe förklarar att basuträkningen ligger i businessdestinationerna i norra Europa, destinationer som London, Amsterdam, Bryssel och Frankfurt. Det är dit de flesta åker, och så klart inte minst affärsresenärerna. De destinationer som ligger i södra Europa är i första hand semesterländer som Grekland, Spanien och Malta. Biljettpriserna dit är oftast lägre men ger idag generöst med poäng. Igen handlar det enligt SAS om att skapa en bättre relation mellan biljettpris och poängintjäning. Europa kommer dock fortsatt vara uppdelat i zoner när det gäller poänguttag för bonusresor, fortsatt kommer fler antal poäng krävas för en resa från Skandinavien till södra Europa än till norra Europa. Detta kan tyckas ologiskt och vi undrar varför man inte har en Europazon även för poänguttag. Nils förklaring är att det idag finns så många andra sätt att tjäna poäng och pekar på allt från kreditkort till matinköp och tidningsprenumerationer. EuroBonus går allt mer från att vara ett frequent flyer-program till att bli ett lojalitetsprogram med partners inom andra områden.

Sänkta kvalificeringsnivåer för guld och diamant

För att kompensera förändringen i intjäning kommer SAS sänka kvalificeringsnivåerna för guld och diamant. För att få EuroBonus Gold kommer det krävas 45.000 poäng eller 45 enkelresor (mot 50.000 poäng/50 enkelresor idag) och för EuroBonus Diamond 90.000 poäng eller 90 enkelresor (mot 100.000 poäng/100 enkelresor idag). Nivån för silver kommer förbli oförändrad och just silvernivån ser Nils Lindhe som mycket konkurrenskraftig jämfört med konkurrenterna. För EuroBonus Diamond är högsta prioritet enligt Nils att få ett bättre personligt bemötande (recognition), både på marken och i luften, något som idag inte fungerar särskilt bra. Under andra kvartalet 2015 kommer man tillsammans med Amadeus göra uppdateringen i systemen så alla Diamondkort får EBD-prefix, då kommer exempelvis kabinpersonalen kunna se vilka ombord som är diamantmedlemmar. Från början fanns en tanke att skapa en temporär workaround under senhösten 2014 (som BusinessClass tidigare berättat om) och som skulle fungera enbart inom SAS fram till den stora uppdateringen gjordes, men denna blev för komplex och man valde till slut att inte genomföra denna. Under tiden kommer en del fokus ligga på events, exempelvis anordnas en antal events under julhelgerna som en julkonsert i Stockholms stadshus.

Framtiden för bokning av bonusbiljetter

Vi passar också på att fråga om det är något annat som är på gång inom EuroBonus. Enligt Nils är den främsta prioriteringen är att få på plats en funktion som gör att man själv kan boka Star Alliance-bonusresor på SAS webbsida. Idag är det enda alternativet att ringa SAS för att be deras telefonsupport kontrollera tillgänglighet. Detta är mycket resurskrävande och det finns en vinning både för SAS och för kunderna med att få igång en onlinebokning. Fler flygbolag är på gång att införa denna funktion med en handfull flygbolag under 2015, ett implementeringsarbete som görs i samarbete med Star Alliance i Frankfurt. Exakt när det blir SAS tur på väntelistan vet inte Nils och han vill inte spekulera. Men desto snabbare desto bättre. Redan vid årsskiftet är dock planen att införa möjligheten att boka Amex 2-4-1-resor online, dock än så länge endast på SAS egna flygningar. Det finns för övrigt inga planer på att ändra struktur, intjäning eller förmåner för de nya Amexkorten.

De som har biljetter som hamnar i kläm

De nya intjäningsreglerna släpptes den 27 november 2014 och börjar gälla den 1 januari 2015. Vi frågar vad som gäller för de som bokat innan den 27 november för resa under 2015. Kommer de få poäng enligt gamla eller nya systemet? - För de som hamnat i denna situation går det bra att kontakta EuroBonus via kontaktformuläret på SAS webbsida så försöker vi lösa detta. Detsamma gäller för de som har ett kvalificeringsår som hamnat i någon gråzon, då går det också bra att fylla i kontaktformuläret så gör vi en bedömning av varje enskilt fall, avslutar Nils.

More from BusinessClass.com