Resebyråtest 2012 Avslutning & Resultat

8. Oct 2012
by Gustav Gnosspelius

Årets test är över och det är dags att presentera de exakta resultaten. Expedia vann igen och det med stor marginal. Expedia är dock inte en perfekt resebyrå för en medveten resenär, de kan utveckla sig mycket än.

Vi hoppas övriga resebyråer i testet ska se det här som en utmaning att förbättra sig, både gentemot andra och sitt eget resultat inför nästa års test. Den tekniska möjligheten finns, visa att ni kan – det finns en grupp resenärer beredda att betala för att boka hos en bra resebyrå.

Här hittar du hela resultatet

Förklaring till tabellen

Testet är indelat i 6 kategorier där poäng givits enligt följande: Pris: Sammanlagt pris för de 3 sträckorna har jämförts och prisskillnaden billigast-dyrast har delats in i femtedelar. Billigaste gruppen har fått 5 i betyg, de som ligger i näst billigaste femtedelen fick en 4, osv. Möjligt betyg 1-5. Sökmöjligheter, Information, Grundservice och Övrigt: Varje punkt som resebyrån klarar av ger 1 poäng. Inom varje kategori har punkternas poäng multiplicerats med viktningen och delats med 20 för att få ett betyg 0-5. För att få högsta betyg måste samtliga punkter klaras av. Viktningen är gjord så, att vissa punkter inte ensamma kan påverka betyget. Kundservice: Svarstid på 24h eller lägre ger 2 poäng, längre svarstid 1 poäng, inget svar 0 poäng. Besvaras samtliga frågor ges 1 poäng, annars 0. Finns ingen kortavgift ges 2 poäng, kortavgift lägre än 50 kr ger 1 poäng, högre kortavgift ger 0 poäng. Ingen ombokningsavgift ger 2 poäng, 400 kr eller lägre ger 1 poäng, under 2000 kr eller okänd ombokningsavgift ger 0 poäng, högre avgift -1 poäng. Ingen avbokningsavgift ger 2 poäng, 400 kr eller lägre ger 1 poäng, under 2000 kr eller okänd avbokningsavgift ger 0 poäng, högre avgift eller återbetalar ej ger -2 poäng.

Vad vill vi se?

De flesta resebyråer ligger på ungefär samma nivå prismässigt. Detta är inte optimalt enligt oss, istället vill vi se ett prisspann där det finns resebyråer som till ett högre pris erbjuder mer för oss som konsumenter. Vore det inte skönt med en resebyrå som hette något i stil med ”Expertflygaren” eller liknande och som hade högre priser men i gengäld super sökmöjligheter (tänk matrix.itasoftware.com med lite förbättringar) och service? Ingen av resebyråerna klarar av att söka på en viss flygbolagsallians. Detta är något som inte borde ta många teknikertimmar att utveckla och sedan uppdatera varje kvartal. Likaså borde kabinklass vara en lätt sökparameter att implementera. På den positiva sidan klarar de flesta resebyråer av att söka på flygplatskoder. Vidare borde det vara lätt att visa mer information på resultatsidan. Flygplanstyp och code-share borde vara en självklarhet men varför visar så få bokningklass och biljetteregler? Om resebyrån undanhåller den här informationen för att de tror att det kan förvirra konsumenten kan de istället implementera ett expertläge där denna information finns tillgänglig. Att samtliga misslyckas ha en ordentlig prisspecifikation är otroligt dåligt, konsumenten ska få veta vart pengarna går – speciellt ifall man senare behöver avboka biljetten. Ett önskemål från vår sida är också större acceptans för Diners Club och American Express. Med dessa kort tjänar vi ofta poäng och får försäkringar.

Om testet

Vi vill understryka att vårt mål är inte att hitta en resebyrå som passar alla. Vårt mål är att utnämna Sveriges bästa internetresebyrå för den medvetne resenären. Kravprofilen för dessa två grupper är olika och således skulle betygen för en annan konsumentgrupp kunna se annorlunda ut. Vidare vill vi poängtera att vi har manuellt undersökt 892 (36 x 22) punkter. Det är mycket troligt att allt i testet inte är korrekt. Vi uppskattar att våra läsare påpekar detta och hoppas kunna rätta till nästa år.

Här hittar du hela resultatet

More from BusinessClass.com