BRA har Sveriges nöjdaste kunder i flygbranschen

1. Jul 2016
by BusinessClass

Malmö Aviation och Sverigeflyg har under många år turats om att vinna utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder. I februari valde bolagen att gå samman och bilda flygbolaget BRA och nu föräras det nya bolaget med utmärkelsen för 2016. – Att få utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder har varit en uttalad målsättning under vår förändringsresa där vi gått från att vara 12 bolag och 8 varumärken till att bli BRA. Men att vi skulle få utmärkelsen redan i år, det hade vi inte vågat hoppas på. Vi är väldigt glada att få detta kvitto på att vi förvaltat kundernas höga förtroende, säger Anders Ehrling, koncernchef för BRA. Mätningen görs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och mäter kundernas nöjdhet med olika bolag inom transportsektorn. I år gjordes mätningen under maj månad och omfattar 2200 intervjuer. Undersökningen visar att BRA tar en klar första plats i kategorin flygbolag med index 74,2. Totalt ligger index i transportsektorn på 68,2.

More from BusinessClass.com