Oslo Gardermoen inför transfer av incheckat bagage från utrikes till inrikes 1 september

5. Aug 2015
by BusinessClass

Under namnet "Connecting Norway" startar den 1 september det test som den norska regeringen godkänt som innebär att passagerare som ansluter från ett utrikesflyg till ett inrikesflyg på Oslo Gardermoen får sitt incheckade bagage automatiskt omlastat till anslutningsflyget. Tidigare har allt incheckat bagage behövt hämtas ut på Gardermoen för tullklarering och återincheckning i avgångshallen, även bagage som taggats direkt till slutdestinationen i Norge.

Testet gäller i nuläget endast Oslo Gardermoen och flygbolagen SAS, Norwegian och Widerøe. Reser man med något annat flygbolag behöver man hämta ut det incheckade bagaget som tidigare. Ett krav är givetvis även att man reser på en genomgående biljett och att bagaget taggas hela vägen vid incheckningen. Men det blir en minst sagt begränsad smygstart den 1 september, endast en utrikesdestination som omfattas av testet - Milano. Reser man från Milano till Oslo och vidare inrikes i Norge på en genomgående biljett med SAS, Norwegian eller Widerøe omlastas bagaget, annars inte. Enligt Avinor kommer man dock utöka med fler destinationer framöver och även fler flygbolag. Rent praktiskt har ett nytt tullområde byggts på Oslo Gardermoen, beläget mellan utrikeshallen och inrikeshallen. Denna behöver alla transferpassagerare passera innan man kommer in i avgångshallen för inrikespassagerare. All tullklarering sker i Oslo, inte vid ankomst till slutdestinationen i Norge som är fallet i många länder i Europa. Däremot slipper man i de flesta fall passera ny säkerhetskontroll på Gardermoen.  

More from BusinessClass.com