Ny rapport från Amadeus: Sex nya resenärstyper år 2030

5. May 2015
by BusinessClass

Att resandet kommer öka är det inte många som tvivlar på, år 2030 räknar man med att 1,8 miljarder människor kommer resa internationellt varje år, av en rad olika anledningar. Teknikföretaget Amadeus har tillsammans med Future Foundation tittat på olika resebeteenden och hur dessa kommer utvecklas under de kommande 15 åren. Rapporten bygger på intervjuer med framtidsforskare, reseexperter och resenärer över hela världen. Baserat på resultatet har man identifierat sex olika resenärsgrupper. De olika grupperna är psykografiska snarare än demografiska.

 • Sociala kapitalister 

 • utformar sina semestrar nästan uteslutande efter rekommendationer och recensioner på nätet av likartade resenärer. De kommer att förvänta sig att kunna boka sina resor via sociala nätverk, men även att använda dessa plattformar för att lämna klagomål, ge feedback och förhandla priser.

 • Kulturella purister 

 • kommer att betrakta semestern som en möjlighet att fördjupa sig i främmande – även om det innebär en obekväm upplevelse – kulturer. För denna grupp ligger behållningen av semestern i hur genuin upplevelsen är.

 • Etiska resenärer 

 • kommer att göra resplaner baserat på moraliska grunder, som exempelvis att minska koldioxidutsläppen eller förbättra andras levnadsförhållanden. Gruppen improviserar ofta när det kommer till resor eller kombinerar dem med något inslag av volontärarbete.

 • Enkelhetssträvarna 

 • kommer att föredra paketerbjudanden då de försöker undvika att själva behöva hantera alltför många detaljer kring resan. För denna grupp är semestern en sällsynt chans att få skämma bort sig själv utan att behöva tänka på det praktiska.

 • Mötesresenärerna 

 • har ett tydligt syfte med resan, oberoende om det är en affärs- eller privatresa. Eftersom denna grupp har begränsat med tid och budget kommer de att vilja använda tekniska lösningar baserade på smarta algoritmer som gör resan smidig och problemfri.

 • Belöningsjägarna 

 • är bara intresserade av njutningsfyllda resor. Många av dem längtar efter upplevelser som förmedlar en premiumkänsla, som belöning för sina stressiga arbetsliv. Dessa resenärer är hälsomedvetna, har mycket pengar och vill vara effektiva i alla delar av sina liv.

Den fulla rapporten heter "

Future Traveller Tribes 2030: understanding tomorrow’s traveller".

Håller du med? Diskutera i vårt forum!

More from BusinessClass.com