Nu kommer det gå snabbare på Kastrup

13. Sep 2016
by BusinessClass

Första halvåret 2016 reste fler människor än någonsin från Kastrup, och speciellt under sommaren kunde köerna ringla sig ganska långa vid säkerhetskontrollen.

Flygplatsen erkänner, att de mätverktyg man har använt inte har kunnat ge en rättvisande bild av läget, så när man under sommaren har sett en skylt som har sagt att väntetiden exempelvis skulle vara 10 minuter kunde den i verkligheten vara mycket längre. Det man gör nu är flera tilltag: man anställer fler medarbetare till att guida de resande till den kö som är kortast, och så har man uppgraderat mätverktygen, så man på Kastrups app eller på

cph.dk

(och på nya skyltar på Kastrup från oktober) kan se om det är störst tryck på den västra eller östra delen av säkerhetskontrollen. Under det kommande året utökar man antalet anställda vid säkerhetskontrollen med 80 personer, och direktör Thomas Woldbye säger "vi behöver fler händer, både för att säkerhetskraven blir högre och högre, och för att fler och fler endast reser med handbagage". Ett bra initiativ man har infört är så kallade "pendlarkort" för dom som flyger ofta. Man visar upp det för personalen, och guidas till en egen säkerhetskontroll. Man utreder också om man kan införa en speciell inrikeskorridor för de många som skall flyga till exempelvis Billund eller Ålborg (inrikesterminalen slutade användas i mars förra året). Från nästa år har Kastrup dessutom en dubbelt så stor säkerhetskontroll, kostanden ligger på 250 miljoner DKK - så allt i allt är det positiva nyheter för dig som ofta använder Kastrup.

More from BusinessClass.com