MTR Express har fått leverans av sitt fjärde tågset och utökar tidtabellen

13. May 2015
by BusinessClass

I slutet på april fick MTR Express leverans av sitt fjärde tågset från fabriken i Schweiz. Nu sätts tåget i trafik och turtätheten utökas med 25 procent, från 48 till 60 avgångar per vecka. Ökningen innebär två nya söndagsavgångar samt ytterligare en avgång på vardagar i peaktid. MTR Express har även temporärt ändrat tidtabellen så en kvällsavgång från Stockholm flyttats för att täcka ett större behov av avgångar från Göteborg. - Efter den första månaden har vi börjat se vilka avgångstider som främst efterfrågas hos oss. Det nya tågets ankomst gör att vi kan förstärka tidtabellen där vi ser att det behövs och anpassa oss bättre efter våra kunders behov, säger Mikael Hallberg. Vi kommer exempelvis att ha två ytterligare avgångar på vardagarna från Göteborg vid tiderna 07.05 respektive 16.05 – tider när vi vet att många behöver resa. Alla tågset har hitills levererats enligt tidtabell och efter sommaren väntas alla tågset vara levererade. Går allt fortsatt som planerat kommer alla tågset vara i trafik den 17 augusti då MTR Express kommer ha 90 avgångar per veckan mellan Stockholm och Göteborg. Då kommer även den temporära tidtabellsförändringen återgå till normal tidtabell.

MTR Express stolspar i tåget

MTR Express caféet ombord

More from BusinessClass.com