Intervju: Rickard Gustafson, VD i SAS - Nya flygplan, linjer, teknik och personifierad service

21. Aug 2015
by Jacob

Det var en stolt Rickard Gustafson som i veckan kunde presentera tre nya långlinjer från Skandinavien, samtliga till USA. I samband med lanseringen i Frösundavik fick vi möjlighet till en längre intervju med Rickard Gustafson, för att få hans syn på allt från framtida marknader till ny teknik och nya servicekoncept.

Många nya flygplan på gång

Det var Los Angeles och Miami som slutligen blev de segrande destinationerna för SAS nya Airbus A330 Enhanced som blir levererade under hösten och vintern, fyra till antalet. De två första flygplanen kommer levereras under mitten respektive slutet av september, de övriga två under 2016. En beställning finns även på nya trafikflygplanet Airbus A350 som kommer levereras under 2018. Det har funnits spekulationer om de första leveranserna till SAS skulle tidigareläggas då Emirates valde att avbeställa en stororder till Airbus för några månader sedan, men detta dementerar Rickard. Under år 2016 påbörjas arbetet med att förbereda för leveranserna, bland annat ska man bestämma vilka stolar som ska finnas ombord. Rickard bekräftar det som även nämnts i tidigare intervjuer, att det ännu inte är beslutat att det blir samma stolar som de som just tagits i bruk på långflygen. Det kan bli samma stolar, men det kan också bli något annat.

SAS Airbus A350 Under närmsta åren får man hos SAS även leverans av 30 nya flygplan av typen Airbus A320 NEO avsedda för Europalinjer, det första flygplanet väntas komma under 2016. NEO står för "New Engine Option" och är ett betydligt bränslesnålare flygplan än de som finns i flottan idag. Airbus A320 NEO kommer i första hand ersätta äldre Boeing 737-600. Det innebär i sig inga stora skillnader ur ett passagerarperspektiv men A320 NEO är förstås ett nyare flygplan och det har dessutom fler sittplatser än de Boeing 737 de ersätter.

Nya linjer och nya marknader

Samtliga nya linjer gick som sagt till USA och det fanns en anledning till detta. Rickard ser USA som en stabil marknad där han ser en genuin långsiktig efterfrågan med många viktiga företag i regionen. Han pratar till och med om att efterfrågan på flygstolar till USA idag är större än kapaciteten, framförallt på direktlinjerna. Dessutom pekar han på det stora antal skandinaver som bor, jobbar eller studerar i USA. Allt detta sammantaget gjorde att man valde att titta västerut denna gång. Han ser Asien som en viktig marknad men säger också att den är svårare. Prispressen är i vissa fall tuffare, framförallt till följd av Mellanösternbolagens (och Turkish Airlines) satsningar som gör att många väljer någon av dessa alternativ med en attraktiv prisbild i kombination med bra produkter. Inte heller Finnairs strategi att flyga mellan Europa och Asien via Helsingfors tror Rickard på för SAS. Dels skulle det innebära att behöva ta upp konkurrensen med en etablerad spelare, dels går flera av linjerna till Asien inte att trafikera fram och tillbaka (inklusive markstopp) på 24 timmar från Skandinavien, något som Finnair klarar på de flesta av sina långlinjer från Helsingfors. Linjer som överstiger 24 timmar skapar en helt annan komplexitet och kräver framförallt fler flygplan. Rickard tror framförallt på att erbjuda direktlinjer från Skandinavien till viktiga destinationer i Nordamerika och Asien, destinationer där det finns en tillräckligt stor lokal efterfrågan i norra Europa inom näringslivet och turistnäringen och givetvis linjer SAS tror går att driva med lönsamhet. Han ser en förändring i just synen på direktlinjer som inte riktigt fanns för några år sedan. Idag sätter många ett pris på att kunna flyga direkt och han är inte främmande för att en konkurrent som Norwegian bidragit till denna beteendeförändring. En naturlig följdfråga blev förstås situationen för den så kallade "Oljelinjen" mellan Stavanger och Houston, anpassad särskilt för olje- och energisektorn med enbart business class ombord. Rickard förklarar att idén med linjen i grund var god men att timingen inte direkt blev lysande. När oljelinjen startade var oljeindustrin på topp, ett år senare är marknadssituationen radikalt annorlunda och i både Houston och Stavanger sliter företagen med lönsamheten. Det finns inget beslut om att lägga ner linjen men Rickard vill inte heller sticka under stolen med att man tittar på alternativ. Han menar att beläggningen på linjen i grund är god, det är snittpriset som är för lågt.

Teknik och digitalisering

I veckan anställdes en ny IT-chef på SAS, Mattias Forsberg, som dessutom blir ny medlem i SAS koncernledning. Just rekryteringen av Mattias var något Rickard återkom till flera gånger under samtalet och hur viktig denna nya position är. Teknik blir allt viktigare inom SAS och de digitala lösningarna tar allt större plats. Rickard menar att det är viktigt att finna bra digitala lösningar, både för den fortsatta interna effektiviseringen, som är så viktig för SAS lönsamhet, men också för att kunna erbjuda bättre lösningar för kunderna. Det finns mycket som behöver göras och Mattias första uppdrag blir att prioritera bland allt som ligger i kö. Mattias jobb blir även att skapa en stabil grund som sedan kan byggas vidare på. SAS har även många gamla datasystem som behöver uppgraderas, främst interna system som funnits med länge. Det är framförallt komplexiteten med många sammankopplade system har gjort att man valt att vänta med mycket av detta.

Affärsresenärer, personifierad service och EuroBonus

Rickards vision för framtiden är att erbjuda en mer personifierad service med fler produkter som är anpassade för den individuella resenären. En del i detta skulle kunna vara det man redan börjat testa, möjligheten att kunna förbeställa mat, att redan innan avresa själv få bestämma vad man vill äta ombord. Han tror också på fler digitala lösningar som bagagetaggar med chip som gör att SAS kan hålla reda på var en väska befinner sig och kan ge bättre information och service till passageraren vid byten och förseningar. EuroBonus ser han som en mycket viktig del för framtiden, han beskriver det som en grundsten i framtidens SAS. Det handlar inte bara om att kunna tjäna och nyttja poäng utan om att kunna skapa en relation med kunderna, en förutsättning för att kunna uppfylla visionen om en mer personifierad service med lösningar som är anpassade för de personliga behoven. Har man inte ett medlemskap och en plattform där man kan berätta om sina önskemål och preferenser blir det svårt att kunna erbjuda detta, menar Rickard. Det handlar också om att få informationsflödet rätt och slippa behöva spamma folk med onödig information.

SAS frukostlåda som nu går att förbeställa på många linjer För att attrahera affärsresenärer pekar han på de investeringar som görs just nu, bland annat i lounger och fast track samt inte minst den nya produkten i business class på långflygen. Han tar också upp direktflygen som en viktig pusselbit för att attrahera affärsresenärerna, samt turtätheten. Till affärsdestinationerna håller SAS en hög turtäthet och han poängterar att de överhuvudtaget inte trafikerar några långlinjer med färre än 5-6 avgångar per vecka. Även de nya linjerna till Miami och Los Angeles kommer trafikeras dagligen från Skandinavien när de startas. Vi avslutar med att fråga var Rickard ser SAS om några år och hur han tror flygindustrin i Europa kommer utvecklas. Bland annat

Air France & KLMs VD Alexandre de Juniac

sade i en intervju med BusinessClass att han inom några år ser en handfull stora flygbolagsgrupper i Europa. Rickard vill inte kommentera just denna tanke men är enig i tanken om att flygindustrin i Europa behöver konsolideras. Han ser USA som en föregångsmarknad där branschen efter många tuffa år med flera sammanslagningar nu faktiskt är lönsam och tror att motsvarande kommer ske i Europa. Var SAS skulle placera sig i detta vill han inte spekulera i, inte heller om det är SAS som kommer ta initiativet till någon form av sammangående. Han menar att det bästa SAS kan göra i nuläget är att vara starka och försöka driva verksamheten på ett bra sätt. Han är övertygad om att gör man det rätt och är stark på marknaden kommer resten att lösa sig.

More from BusinessClass.com