Helsingfors flygplats får tågförbindelse denna sommar

12. Jan 2015
by BusinessClass

Efter många års väntan är det nu klart att Helsingfors Vanda flygplats sommaren 2015 får en tågförbindelse med Helsingfors centrum när den nya Ringlinjen öppnar. Ringlinjen skapar bättre förbindelser mellan Helsingfors flygplats och Helsingfors centrum men kopplar även samman flygplatsen med övriga kollektivtrafiken samt Helsingfors Centralstation där det finns förbindelser till övriga Finland samt till St Petersburg och Moskva i Ryssland. Byggandet av Ringlinjen inleddes år 2009 under överseende av Finska transportstyrelsen men har även involverat Vanda stad samt Finavia. Tåglinjen är 18 km lång varav 8 kilometer går i tunnlar. På Helsingfors flygplats kommer stationen ligga 40 meter under marken. Ringlinjen kan även användas av de drygt 20.000 personer som jobbar i området och det finns en förhoppning att öppnandet ska locka fler företag till flygplatsen och närliggande Aviapolis. Ville Haapasaari, flygplatsdirektör på Helsingfors flygplats, beskriver den nya tåglinjen som en av de viktigaste förbättringarna på flygplatsen under de senaste 15 åren - om inte den viktigaste. Han ser också tågförbindelsen som en viktig del i flygplatsutvecklingen och målet att nå 20 miljoner passagerare år 2020.

More from BusinessClass.com