Göteborg City Airport (Säve) läggs ner

13. Jan 2015
by BusinessClass

Idag på eftermiddagen kom det besked som många befarat - Göteborg City Airport, även känd som Göteborg Säve, läggs ner. Den främsta anledningen är de omfattande åtgärder som krävs av flygplatsens bansystem och att kostnaden skulle bli för hög. 

Redan i december flyttade en stor del av den tyngre passagerartrafiken till Landvetter sedan man identifierat stora brister i bansystemet, då var det tänkt som en temporär lösning. Efter fördjupade analyser konstaterades att mycket omfattande åtgärder skulle krävas för att rätta problemet och att kostnaderna skulle uppgå till uppskattningsvis 250 miljoner kronor. På en presskonferens meddelade Swedavia att de övertar resterande andelar av flygplatsbolaget och därefter påbörjar en avveckling av flygplatsen. – Tyvärr saknas förutsättningar för Göteborg City Airport att utvecklas på ett sätt som gynnar möjligheten att resa till och från Västra götalandsregionen. Det är därför nödvändigt att koncentrera resurser till Göteborg Landvetter Airport för att därigenom bidra till regionens fortsatta utveckling på bästa sätt, säger Karl Wistrand, vice VD Swedavia. De kommersiella flygbolag som idag finns på Göteborg City Airport kommer erbjudas möjlighet att etablera sig på Göteborg Landvetter. En dialog kommer även inledas med allmänflyg och samhällsnyttigt flyg för att finna en långsiktig lösning.

More from BusinessClass.com