Forskning ska skapa framtidens Arlanda

17. Jan 2012
by BusinessClass

Swedavia, Trafikverket och Viktoriainstitutet har inlett ett samarbete och ska tillsammans genom forskning och innovation göra Arlanda till framtidens ledande flygplats. Man vill belysa den viktiga roll som flygplatsen spelar i den regionala utvecklingen och skapa en flygplats i världsklass med effektiva förutsägbara flöden utan flaskhalsar. Framförallt vill man titta på resenären som en helhet och knyta de olika transportmedlen närmare varandra och göra flygplatsen till en effektiv knutpunkt. En utökad flygtrafik leder till fler flygpassagerare och följaktligen fler som ska ta sig till och från flygplatsen. Det leder i sin tur till längre köer på vägarna, ökat behov av tåg och kollektiva transportmedel och inte minst ett större problem med utsläpp. Projektet ska pågå till 2014.

More from BusinessClass.com
Airline Review
Review of Icelandair Business Class

Icelandair is the perfect example of how a successful airline can be born out of a modestly sized island nation with big ambitions. Iceland...

Hotel Review
Review of LUX* Le Morne

On the tip of Mauritius’ western coastline, lies the chic boutique resort of Lux* Le Morne. It enjoys a dramatic setting on a white sandy...

Airline New
Singapore Airlines - unlimited free Wi-Fi in Business and First Class

Singapore Airlines has confirmed that it is now offering complimentary unlimited Wi-Fi to all its passengers in Business, First Class and...