Forskning ska skapa framtidens Arlanda

17. Jan 2012
by BusinessClass

Swedavia, Trafikverket och Viktoriainstitutet har inlett ett samarbete och ska tillsammans genom forskning och innovation göra Arlanda till framtidens ledande flygplats. Man vill belysa den viktiga roll som flygplatsen spelar i den regionala utvecklingen och skapa en flygplats i världsklass med effektiva förutsägbara flöden utan flaskhalsar. Framförallt vill man titta på resenären som en helhet och knyta de olika transportmedlen närmare varandra och göra flygplatsen till en effektiv knutpunkt. En utökad flygtrafik leder till fler flygpassagerare och följaktligen fler som ska ta sig till och från flygplatsen. Det leder i sin tur till längre köer på vägarna, ökat behov av tåg och kollektiva transportmedel och inte minst ett större problem med utsläpp. Projektet ska pågå till 2014.

More from BusinessClass.com