Forskning ska skapa framtidens Arlanda

17. Jan 2012
by BusinessClass

Swedavia, Trafikverket och Viktoriainstitutet har inlett ett samarbete och ska tillsammans genom forskning och innovation göra Arlanda till framtidens ledande flygplats. Man vill belysa den viktiga roll som flygplatsen spelar i den regionala utvecklingen och skapa en flygplats i världsklass med effektiva förutsägbara flöden utan flaskhalsar. Framförallt vill man titta på resenären som en helhet och knyta de olika transportmedlen närmare varandra och göra flygplatsen till en effektiv knutpunkt. En utökad flygtrafik leder till fler flygpassagerare och följaktligen fler som ska ta sig till och från flygplatsen. Det leder i sin tur till längre köer på vägarna, ökat behov av tåg och kollektiva transportmedel och inte minst ett större problem med utsläpp. Projektet ska pågå till 2014.

More from BusinessClass.com
Airline Review
Review of Emirates First Class

While most airlines are reducing their First Class footprint, Emirates is actively investing more and more in its own First Class offerings...

Hotel Review
Review of Four Seasons Hotel Hong Kong

Hong Kong boasts some of the finest hotels in the world and they do not come any better than the Four Seasons Hotel, Hong Kong. Ask any...

City Guide to Hong Kong
Hong Kong Travel Guide

Asia’s most glamorous city and a global financial hub, Hong Kong is also steeped in traditional cultural roots, where bewitching...