Förenklad transfer till inrikes på Oslo Gardermoen nästa år

2. Jul 2014
by BusinessClass

I dagarna gav den norska regeringen sitt godkännande på att erbjuda förenklad transfer från utrikesflyg till inrikesflyg i Norge med möjlighet att få bagage skickat hela vägen till inrikes slutdestination. Detta innebär att man slippa hämta ut sitt incheckade bagage, ta det genom tullen för att sedan lämna in bagaget på nytt och passera säkerhetskontroll. "One stop security" är namnet på projektet som inledningsvis kommer göras som ett test. Oslo Gardermoen blir testflygplats och start blir nästa år, år 2015. Testet kommer sedan pågå i tre år fram till år 2018 då man ska utvärdera resultatet och bestämma om det ska bli permanent. För passagerarna blir det förstås en stor fördel, resenärer som ankommer från en Schengendestination och reser vidare inrikes i Norge får inte bara sitt bagage skickat hela vägen utan slipper även passera säkerhetskontroll. Det innebär färre formaliteter och en väsentligt förkortad transfertid och restid. På Oslo Gardermoen innebär det skapandet av en särskild transfergång mellan utrikes och inrikes. För den norska tullen innebär det dock en del utmaningar. Bättre utrustning och fler tulltjänstemän är en del av lösningen samt fler och bättre kontroller i den "säkra zonen" på flygplatsen och en förbättrad kontroll i bagagehanteringssystemet. Dessutom ska personalen vid behov kunna tillkalla väskans ägare för en manuell inspektion. Norge är en av de sista länderna i Europa som inte tillåter att få bagaget skickat direkt till inrikes slutdestination. I länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike har detta varit möjligt i många år, likaså i Danmark. I Sverige var det SAS som först införde detta år 2009 i samarbete med Tullverket och Luftfartsverket.

More from BusinessClass.com