Fler reste med SJ under 2014

6. Feb 2015
by BusinessClass

Fler reste resenärer valde att resa med SJ under 2014 samtidigt som vinsten dubblades för företaget jämfört med 2013. Den största passagerarökningen noterades under fjärde kvartalet med sex procent medan helårssiffran låg på två procent. Enligt SJ märks den största resenärsökningen bland affärsresenärer och en bidragande anledning är fler tecknade företagsavtal. Resandet ökade i första klass, på SJs snabbtåg och på sträckorna Stockholm-Göteborg och Sundsvall-Umeå. Den sistnämnda linjen såg en ökning med 13 procent under 2014. Punktligheten för SJ förbättrades även den något under 2014, från 78 procent till 81 procent. Punktligheten för regonaltåg uppgick till 89 procent, oförändrade mot året innan. – 2014 har varit ett utmanande år med personalnedskärningar och stora trafikstörningar, men trots det har året också varit ett framgångsrikt år för SJ. Vi stärker inte bara vårt ekonomiska resultat, vi ser också ett ökat resande, säger Crister Fritzson, VD för SJ. SJs resultat slutade på 460 miljoner kronor, att jämföra med 220 miljoner år 2013. Omsättningen var i det närmaste oförändrad på ungefär 9 miljarder kronor. – Den positiva resultatutvecklingen ger oss handlingsutrymme att fortsätta investera och utveckla SJ till ett allt mer konkurrenskraftigt och snabbfotat företag där alla förändringar leder till förbättringar för våra kunder, fortsätter Crister Fritzson.

Crister Fritzson, VD SJ AB

More from BusinessClass.com