Fler nöjda med SJs tågpersonal

13. Dec 2013
by BusinessClass

Tågbolaget SJ brukar sällan hamna i topp när det kommer till varumärkesundersökningar, men däremot gillar tågresenärerna SJs personal ombord, detta visar en ny undersökning från Mind Research. Varje år intervjuar Mind Research 35.000 tågresenärer som blir till grund rör SJs Serviceindex, ett index som funnits på snabbtågen sedan 2010. På tre år har betyget på ombordpersonalens information och kundbemötande ökat från 79 och 78 till 83 respektive 82. På skalan är ett betyg över 80 "utomordentligt bra". Sedan 2010 finns serviceledare ombord på varje snabbtåg som fått specialutbildning och som är direkt ansvarig för att servicen ska hålla en viss standard. Intervjuresultatet från Mind Research visar också att kundnöjdheten på en resan som blev 40 minuter försenad kan bli precis lika hög som vid en resa som avgick och ankom i tid, om personalen gjort ett bra jobb. SJ själva tror därför att serviceledarna haft en stor del i det höga betyget.  

More from BusinessClass.com