Finnairs strategi för framtiden: En unik nordisk upplevelse

29. Sep 2015
by BusinessClass

Finnair har spikat sin nya vision för framtiden - att skapa en unik nordisk upplevelse. Detta beslut togs vid ett styrelsemöte innan sommaren. Det handlar om att skapa en verksamhet som ska baseras på kvalitet, pålitlighet, säkerhet och design med inspiration från nordisk renhet och natur. Exempelvis ska den nya visionen märkas i nya digitala tjänster och en förbättrad businessclassprodukt.

Finnairs mål är även att fortsatt knyta ihop Asien och Nordamerika med de norra delarna av Europa genom snabba och smidiga anslutningar via hubben i Helsingfors. De ska också erbjuda det bästa nätverket från sina hemmamarknader. Styrelsen har även satt som mål att dubbla Asientrafiken till år 2020, räknat från 2010-års nivå. Detta ska göras genom att skapa en unik kundupplevelse och en verksamhet i världsklass. Just trafiken mellan Europa och Asien är grundstenen i framtidsvisionen och den baseras bland annat på flera växande marknader i Asien samt Helsingfors strategiska läge som gör att de flesta flyg mellan Asien och norra Europa hur som helst passerar i närheten av Helsingfors. Sex strategiska fokus har även fastställts för åren 2015-2017: Ytterligare tillväxt i nordöstra Asien, kundnöjdhet, personalfokus och Finnair-kultur, digitalisering, kapitalstruktur samt verksamhet i världsklass.

More from BusinessClass.com