"Ett lite mer interaktivt och kundfokuserat Finnair" - Vi möter Allister Paterson, Senior Vice President

4. Sep 2014
by Jacob

"Vi lyssnar, vi är innovativa, vi ska försöka vara lite mer intressanta och kvicktänkta än vi varit tidigare. Mer kreativitet och en rad förändringar är på gång. Detta borde vara goda nyheter för frekventa resenärer." Så inleder Allister Paterson vårt samtal om vad som händer inom Finnair som bland annat inkluderar en totalgenomgång av bonusprogramet Finnair Plus, nya flygplan och rabatterade biljetter i business class. Han är Senior Vice President och Chief Commercial Officer i Finnair, så han borde veta vad han pratar om.

Finnair i Skandinavien

Med inte mer än 45 minuters flygtid mellan Stockholm och hubben i Helsingfors börjar vi med att fråga Allister Paterson hur han ser på den skandinaviska marknaden, och finns det en potential? - Skandinavien är inte vår hemmamarknad, men den är inte långt från att vara det, det är i alla fall en nyckelmarknad för oss där vi absolut vill vara med och där vi måste prestera bra, svarar han. Han nämner att de idag trafikerar de viktigaste destinationerna i Skandinavien men att de även tittar på fler möjligheter, dock måste finnas en marknad och en logik med destinationen för Finnair. I första hand handlar strategin i Skandinavien om att knyta de olika städerna till hubben i Helsingfors för att därifrån kunna flyga vidare mot Asien, där Finnair är starka. Han nämner också att de gärna skulle vilja vara lite starkare och prestera bättre i Skandinavien än de gör idag.

Nya destinationer och marknader

Precis som med Skandinavien handlar Finnairs generella strategi i första hand om att knyta ihop Europa och Asien. Den lite annorlunda situationen för Finnair är att den inhemska finska marknaden är för liten, det finns helt enkelt inte tillräckligt med finnar som vill åka utomlands. Det finns inte heller tillräckligt med utlänningar som vill åka till Finland. Transfertrafiken blir alltså oerhört viktig men kräver samtidigt att det fungerar i hela systemet. - Om vi utökar antal stolar till Asien kräver det också att vi utökar antal stolar till europeiska destinationer för att det ska gå ihop, förklarar Allister Paterson. Det måste fungera i båda ändar. Detta är både Finnairs fördel och utmaning. Helsingfors är en liten och effektiv hubb men det är extremt trångt under vissa tider på dygnet, allt för de smidiga anslutningarnas skull. Likaså har det pratats mycket om att öppna ytterligare destinationer i Asien, men det kräver en motsvarande expansion i Europa för att få de nödvändiga transferpassagerarna. Finnair flyger idag på full kapacitet inom Europa och det finns egentligen inga flygplan över för några nya linjer. Dessutom har Finnair en ganska stor Airbus-flotta som snart måste bytas ut.

"Asienterminalen" på Helsingfors Vanda flygplats Men potential finns det. I Asien flyger Finnair idag till 13 destinationer och att utöka till fler destinationer är en viktig del för framtiden. Allister Paterson vill inte nämna några konkreta destinationer men säger att de har ett antal de överväger och att Kina är ett ganska säkert kort. Nya Airbus A350, som kommer börja levereras från Airbus under 2015, innebär vissa möjligheter för expansion och då ligger fokus för flygplanstypen på Asien. Inom Europa täcker de idag in de flesta nyckeldestinationerna och fokus ligger mer på att utöka med fler stolar på existerande destinationer än att öppna nya linjer. Nordamerika är också en intressant marknad enligt Paterson med Miami som ny destination i år. Med nytt joint-venture över Atlanten öppnas också flera intressanta möjligheter.

Framtiden för business class, med billigare business class och enkelbiljetter på gång

För långlinjerna ser Allister Paterson en fortsatt potential i att erbjuda business class då det finns en efterfrågan från affärsvärlden. I augusti offentliggjordes en helt ny business class som kommer finnas på Finnairs nya Airbus A350. På kortare linjer inom Europa ser han business class som en mer marginell produkt men anser att den fortfarande fyller ett syfte. - Om vi ska kunna erbjuda en konkurrenskraftig businessclassprodukt mellan säg Tyskland och Kina krävs det att vi har det i hela flottan hela vägen. Business class i Europa är viktig som en fortsättning på vår långdistansprodukt men även för point-to-point-resande. Dock kommer produkterna förstås se något olika ut. Han säger att Finnair inte har några planer på att ta bort business class och att de ser business class som en viktig produkt som går att få lönsam om man bygger upp och säljer den på rätt sätt.

Finnairs nya business class på Airbus A350 Paterson avslöjar även att de överväger att lansera rabatterad business class inom Europa. Han ser definitivt utrymme för att erbjuda billigare businessclassbiljetter med restriktioner, främst för point-to-point-resor. Han berättar även att de under augusti lanserat prisvärda enkelbiljetter på flera marknader, inklusive i Skandinavien. Finnair har traditionellt jobbat med tur-och-returbiljetter men Paterson ser både ett behov och ett förnuft i att erbjuda billiga enkelbiljetter.

Economy comfort - Finnairs nya premium economy

Spekulationerna har varit många om även Finnair skulle introducera en tredje kabinklass ombord på långflygen och svaret kom en dryg timme före intervjun. Istället för ett svar under intervjun fick vi en förklaring från Allister Paterson varför man valt det nya konceptet Economy Comfort, en separat sektion i ekonomiklassen snarare än en egen kabinklass. - Våra undersökningar visade att det inte är vad våra resenärer vill ha. För en riktig premium economy behövs nya och annorlunda stolar som kostar mer att köpa in och som måste säljas på ett annat sätt. För att detta ska gå ihop behövs en annan prislapp. Idag kostar premium economy inte sällan 50-100% mer, undersökningarna visade att våra kunder inte är villiga att betala för detta. Våra kunder nämnde att de ville ha en produkt som är lite mer komfortabel, och det är precis vad vi skapat.

Finnairs nya Economy Comfort Nya Economy Comfort blir förstås lite av en chansning då det är något Finnair aldrig gjort tidigare, men Paterson tror att det kommer bli en lyckad satsning. - Att betala 50% mer i biljettkostnad är mycket pengar, att köpa en stol i Economy Comfort kostar 50 euro extra, det är ett mycket bra köp. Han poängterar att produkten fortfarande är något annat än vanlig ekonomiklass med lite bättre benutrymme. I Economy Comfort får man exempelvis ett bättre nackstöd, bättre hörlurar, toalettartiklar samt separat ombordstigning.

Samarbeten och konkurrens

Konkurrensen beskriver Allister Paterson som ett "slagfält" med exempelvis Norwegians expansion och flygbolagen från Mellanöstern som öppnar nya linjer till norra Europa. Det innebär att ny kapacitet kommer in i marknaden och att Finnair behöver ta kloka och genomtänkta beslut när man exempelvis diskuterar nya linjer. SAS ser han som en av huvudkonkurrenterna, vilket de varit under många år och vilket de troligtvis fortsatt kommer vara under långt tid. På frågan om ett tänkbart samgående mellan SAS och Finnair svarar han att de tittar på alla möjligheter och inte stänger några dörrar. Paterson anser att det idag finns för många flygbolag på den europeiska marknaden och att vi i Europa ofta följer vad som görs i Nordamerika. Där har det skett flera stora sammanslagningar, något han tror snart kommer även i Europa. Paterson ser en framtid med tre stora flygbolagsjättar i Europa - IAG, Air France & KLM och Lufthansa, men han ser också andra typer av samarbeten och sammanslagningar utanför de traditionella allianserna och pekar på vad några av flygbolagen i Mellanöstern gör. - Industrin kommer fortsätta förändras men trenden kommer inte ändras, man behöver storfördelar, bredd och effektivitet för att klara sig i denna bransch. Detta uppnås genom sammanslagningar, förklarar han. Finnair har idag ett mycket nära samarbete med Flybe som flyger ett flertal kortare linjer mellan Finland och norra Europa. Paterson berättar att de är mycket nöjda med samarbetet och vad de levererat och han hoppas se ett fortsatt gott samarbete även i framtiden.

Helsingfors Flygplats

Med en stor del av verksamheten koncentrerad kring transfertrafik innebär det också en del utmaningar för flygplatsen i Helsingfors. Kommer man på morgonen eller sen eftermiddag är det påtagligt trångt i terminalen, är man där vid lunchtid kan det vara närmast öde på samma plats. Vad har Finnair för tankar kring sin hubb? - Problemen är vi väl införstådda med och vi ser i praktiken två alternativ. Antingen skapar vi fler tider, så kallade "banks" på dagen med anslutningar mellan Europa och Asien, eller så utökar vi terminalytan på flygplatsen för att klara av fler flyg under de tider vi fokuserat på. Det handlar alltså om att använda den existerande flygplatsen mer eller skapa mer flygplats.

Mycket folk på flygplatsen under eftermiddagen Diskussionen pågår just nu med Finavia som är ägare till flygplatsen. De har i sig de pengar som krävs om man skulle välja att utöka flygplatsen, exempelvis med en ny pir. Paterson själv tror dock mer på det första alternativet vilket skulle innebära att man skapar ytterligare två tidpunkter med ett stort antal anslutningar mellan Europa och Asien, för att sprida ut passagerarna bättre under dagen. - Problemet är att flygplatsen är väldigt tom vid vissa tider. Vi har tre landningsbanor och det finns redan mycket yta på denna flygplats som dessutom är väldigt funktionell. Jag skulle föredra att sprida ut trafiken mer, säger Paterson. Men det finns utmaningar även där. Mindre destinationer i Europa trafikeras kanske bara med en eller två flygningar per dag, på dessa destinationer skulle det förmodligen krävas fler avgångar för att skapa vettiga anslutningar.

Finnair Plus

Även i bonusprogrammet Finnair Plus är det saker på gång, Allister Paterson avslöjar att en totalgenomgång just nu görs för att ge det gamla bonusprogrammet en välbehövlig uppfräschning. Han vill inte ge några signaler vad detta innebär rent praktiskt men nämner att det handlar om att ge Finnair Plus mer liv och energi och att utöka med fler förmåner och se till att programmet ger bättre värde. - Vi kommer lägga mycket tid och energi i Finnair Plus. Jag utsåg precis en ny ansvarig för programmet som är mycket kundorienterad, mitt budskap till henne var "gör detta så bra du bara kan!". Det är mycket förnyelse på gång men hon måste få tid att sätta sig in i allt. Inom 6-12 månader bör ni kunna se resultatet. Han ser bonusprogrammet som en absolut nödvändighet för att attrahera det lukrativa businessegmentet. Att driva ett bonusprogram blir dessutom ytterligare mer relevant när man är del av en allians men innebär samtidigt att skillnaderna mellan de olika bonusprogrammen i alliansen blir desto tydligare. Han ser ett behov av vissa förändringar för att Finnair Plus ska bli mer konkurrenskraftigt.

Ett mer kundfokuserat Finnair

Allister Paterson avslutar precis som han började, med att berätta om den förändring han vill se i Finnair. - Vi är en kundorienterad verksamhet, ibland förlorar vi detta fokus, särskilt när det kommer ny teknologi. Vi behöver vara mer konsekventa och lyssna mer på våra kunder för att kunna vara mer attraktiva, och detta kontinuerligt. Vi försöker nu bli lite interaktiva. Vi testar lite nya saker, fungerar de inte så ändrar vi dem. Det ska bli spännande att se vad alla våra nya initiativ får för resultat.

Allister Paterson, Chief Commercial Officer Finnair

More from BusinessClass.com