Elite Hotels tar hållbarhetsarbetet till nya vidder - med egna vindkraftverk

11. Feb 2015
by BusinessClass

Många hotellkedjor satsar på miljö och hållbarhet, så även Elite Hotels som valt att ta detta ytterligare ett steg. Efter att under flera år arbetat med grön el har hotellkedjan nu invigt två egna vindkraftverk, ett i Trelleborg och ett i Mellerud. De två vindkraftverken kommer generera el till de 30 hotellen i Sverige, från Malmö till Kiruna. Vindkraftverken kommer generera ungefär hälften av energibehovet medan resterande del hämtas från grön vattenkraft.

Elite Hotels vindkraftverk

More from BusinessClass.com