Austrian Airlines planerar nya långlinjer

29. May 2013
by BusinessClass

Det österrikiska flygbolaget Austrian Airlines har nyligen omstrukturerat sin europeiska flygverksamhet och nu planerar man en liknande utveckling för den långväga flygtrafiken. Man planerar tuffa förhandlingar för att, för bolaget, förbättra kollektivavtalen. Om bolaget får sin vilja igenom i förhandlingarna väntar expansion i långlinjenätet för första gången sedan 2006. Linjer som nämns är: Boston, San Fransisco, Hong Kong och Shanghai.

More from BusinessClass.com