Antalet resande i premiumkabiner ökade 2013

25. Feb 2014
by Martin Björnström

IATA rapporterar att resandet i premiumkabiner ökade under 2013. Inom Europa var ökningen 2,5% mot året innan; största ökningarna finns i trafiken mellan Mellanöstern och Afrika samt inom Fjärran Östern.

Det är inte bara medlemmarna på BusinessClass.se som väljer att sitta framför skynket. Förra året såldes cirka 171 miljoner Business Class platser och siffrorna pekar uppåt på de flesta marknader. Globalt räknat var ökningen i First Class och Business Class 4,2% under 2013 mot endast 3,5% i Economy. Fler väljer att flyga bra när företagen går bra helt enkelt. Idag står premiumresandet för cirka 8,5% av totala antalet resande - före finanskrisen var siffran närmare 10% så siffrorna har ännu inte riktigt hämtat sig. Det är fortfarande så att några klassiska rutter står för en stor andel av intäkterna i premiumkabiner. De fem viktigaste rutterna räknat i intäkter: (andel av alla premiumintäkter globalt) - Över nordatlanten: 21,2% - Över norra och mellersta Stilla Havet: 13,8% - Europa till Fjärran östern: 13% - Inom Fjärran östern: 9% - Nordamerika - Centralamerika: 6,7% Dessa sex sträckor utvecklades bäst under helåret 2013: (ökning i premiumkabiner 2013 mot 2013) - Afrika - Mellanöstern: +9,2% - Europa - Mellanöstern: +8,9% - Nordamerika - Sydamerika: +8,8% - Inom Fjärran östern: +7,2% - Nordamerika - Centralamerika: +5,9% - Europa - Fjärran östern: +4,9% Nu undrar vi: kommer du flyga mer premiumkabiner under 2014 än tidigare år?

More from BusinessClass.com
Airline Review
Review of Emirates Business Class

Celebrated for its onboard amenities and lavish lounges, Emirates Business Class is designed to impress - and impress it does. While...

Hotel Review
Review of Belmond Reid's Palace

Set on a Madeiran clifftop amidst ten acres of stunning sub-tropical gardens overlooking the Atlantic Ocean, Reid’s Palace stands supreme...

Airline Article
Business Class vs First Class: What's the Difference?

First Class has been around since the mid-1950s. TWA introduced a two-class fare structure with an elevated, higher-cost product – similar...