Antal affärsresenärer ökar hos SJ

11. Jun 2015
by BusinessClass

2015 har hitills varit ett framgångsrikt år för SJ när det gäller att attrahera affärsresenärer. Under årets fem första månader har antal affärsresenärer ökat med drygt 120.000, vilket motsvarar ungefär åtta procent jämfört med samma period år 2014. Störst ökning skedde under maj månad med 14 procent och mycket handlar om linjerna mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. De enskilt största ökningarna finner man på Nässjö-Lund, som ökat med 204 procent, och Malmö-Nässjö som ökat med 113 procent. Även Stockholm-Oslo, Malmö-Uppsala och Göteborg-Helsingborg är med på topp 5-listan vad gäller ökning i antal affärsresenärer. Drygt var fjärde affärsresa med SJ-tåg görs i 1 klass. – Trenden att allt fler väljer tåget i tjänsten är tydligt. Inte minst märker vi att allt fler företag uppmuntrar sina anställda att ta det miljöriktiga tåget där man med god komfort kan arbeta ombord, kommenterar Anders Ekblom, chef för SJs Key Account Management.

More from BusinessClass.com