Tågpriserna ökar långsammare än konsumentpriserna

25. Mar 2013
by BusinessClass

Enligt en ny statistik från Statistiska Centralbyrån SCB har tågpriserna i Sverige ökat betydligt långsammare än konsumentpriserna i allmänhet. Under perioden 2005-2012 ökade tågpriserna i Sverige med 4 procent medan motsvarande siffra för konsumentpriserna i sin helhet var 12 procent.

SJ menar att det är deras rörliga prissystem, som togs i bruk just år 2005, som gett resultat. Detta under en period då antal tågresor ökat med fem miljoner resor per år. Genomsnittspriset på SJs rörliga biljetter har även sjunkit med en krona under de senaste tre åren, från 272 kronor år 2010 till 271 kronor år 2012. Största förändringen noterades på sträckan Stockholm-Malmö som gått ner från 450 kronor till 400 kronor.

More from BusinessClass.com