Skanska vill binda ihop Sverige och Tyskland med världens längsta järnvägstunnel

5. Mar 2013
by Palazzi

Om det handlar om genialitet eller ren dumdristighet får framtiden utvisa, men i dagarna presenterar Skanska sin detaljstudie om vad som skulle kunna bli världens längsta längsta järnvägstunnel, men start i Sverige. Det hela handlar om en potentiell järnvägstunnel som sammanbinder sydligaste Sverige med Nordligaste Tyskland (ungefär mellan Smygehamn & Puttgarden).

Detta megaprojekt skulle bli nästan dubbelt så lång som den längsta järnvägstunnel idag, och kostnaden beräknas till ca 100 miljarder SEK. Tunnelns geografisk placering gör att den skulle möjliggöra en nästan helt rak tågförbindelse från Oslo till Venedig, vilken passerar både Göteborg, Malmö, Berlin och Prag. Den geotekniska undersökningen visar att det inte finns några egentliga hinder för tunnelbyggandet, förutom de ekonomiska. Det som kan ifrågasättas med projektet är att den planerade tunneln mellan Danmark och Tyskland bara ligger ca 10mil från den tunnel som nu alltså projekteras av Skanska. Direktförbindelsen mellan Tyskland och Sverige bygger dock bort Danmark ur ekvationen, då landet anses vara en bromskloss för europeiskt järnvägsbyggande. Då Danmark inte är av behov av höghastighetståg inrikes kan man förstå att det finns en viss ovilja att betala för att agera som andra länders "passage" Tydligen finns redan ett antal investerare, såväl statliga som privata, som intresserat sig för projektet. Kommer tunneln att bli verklighet?

More from BusinessClass.com