Tunnelbana Malmö-Köpenhamn? Ingen omöjlighet i framtiden

14. Feb 2013
by Palazzi

Under förra fredagen hölls föreläsningar och möten i Malmö Börshus. Ämnet för dagen? En tunnelbanelinje mellan Malmö & Köpenhamn. Även om persontrafiken över Öresundsbron dalat en aning de senaste året lider projektet fortfarande av en enorm underkapacitet: Godstransporten hindrar täta avgångar för pendeltrafik, och pendeltrafiken omöjliggör genomgående linjer från Sverige till kontinenten.

För att råda bot på problematiken har flera olika möjligheter diskuterats under senare år. Det mest populära projektet till dags dato har varit den s.k HH-länken mellan Helsingborg & Helsingör. Då sträckan mellan Helsingborg-Helsingör är betydligt kortare än mellan Malmö och Köpenhamn handlar det också om en lägre byggnadskostnad. Denna länk hamnar dock inte där det bor flest människor, men fungerar väl för godstågstrafik från Oslo, längs den svenska västkusten, och ner till kontinenten. Förslaget om Öresundsmetron är givetvis enbart persontrafiksorienterat, men frigör enorm kapacitet för annan trafik på Öresundsbron. Varför tanken återigen väckts till liv beror på att man nu tror sig ha hittat en behändig finansieringsmodell: "Redan" år 2030 kommer Öresundsbron vara avbetald, och därefter generera ett stort ekonomiskt överskott. Därmed kan man påskynda avbetalningen av en Öresundsmetro rejält. Dels kommer metrotunneln avbetalas av sina resenärer, men alltså även av de som nyttjar broförbindelsen. En Öresundsmetro beräknas kosta ca 15miljarder kronor, vilket är knappt hälften av vad brobygget kostade (40 miljarder). Föreläsarna på Malmö Börshus utesluter inte att Sverige om 10-20år kan ha såväl en "Öresundsbro", en "Öresundsmetro", och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

More from BusinessClass.com