Kommuner föreslår ny järnvägslänk till Arlanda

9. Feb 2013
by Palazzi

För första gången är nu Arlandas kringliggande kommuner eniga om att den s.k Norra böjen, från Märsta till Arlanda bör byggas. "Norra böjen" är ett järnvägsprojekt som endast omfattar 400m spår från Märsta till Flygplatsen, men som skulle bidra med en rejäl omvandling av tågtrafiken.

Då denna järnväg inte är en del av den privatiserade järnvägen som Arlanda Express, SJ & SL idag använder kommer den inte omfattas av inträdesavgift till flygplatsen - Istället skulle dessa biljetter prissättas som konventionella SJ-biljetter (eller det bolag som vill operera linjen). Projektet är en direkt konkurrent till det tidigare projektet om spårtaxi mellan Märsta & Arlanda. Spårtaxi-projektet t är ett billigare alternativ, men tillåter inte genomgående resor från destinationer utanför Märsta.

More from BusinessClass.com