Flygbolaget Golden Air blir Braathens Regional

22. Nov 2012
by BusinessClass

Det Trollhättanbaserade flygbolag Golden Air som i två decennier trafikerat linjen Stockholm Bromma-Trollhättan har beslutat att renodla sin affärsverksamhet och till fullo fokusera på flygproduktion med charter och wetlease av flygplan till främst regionala flyglinjer. Samtidigt byter företaget namn till Braathens Regional.

Den existerande flyglinjen Bromma-Trollhättan kommer att övergå och bli en del av Sverigeflyg men kommer fortsatt trafikeras under namnet Golden Air. Med flyglinjen Bromma-Trollhättan som en del av Sverigeflyg ges dock bättre möjligheter att flyga vidare från Bromma med Malmö Aviation och Sverigeflygs övriga flyglinjer.

More from BusinessClass.com